Doro presenterar strategier och finansiella mål

Lund, 2017-11-14 12:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Doro håller idag en kapitalmarknadsdag där bolagets VD Robert Puskaric och CFO Carl-Johan Zetterberg Boudrie berättar om Doros ambitioner, strategier och finansiella mål framöver.

Under kapitalmarknadsdagen ges presentationer av 

·       Fundamentala drivkrafter, utvecklingen på och förändringarna av Doros marknader

·       Bolagets nuvarande och framtida positionering, ambitioner och strategier samt finansiella mål

De centrala delarna i Doros nya strategi är utvecklingen mot tjänstecentrerade helhetslösningar för seniorers bekvämlighet och trygghet, Smartcare by Doro, som kombinerar styrkorna hos områdena Mobile Phones och Telecare, samt organisk och förvärvsdriven geografisk expansion i Europa.

I samband med kapitalmarknadsdagen presenterar Doro nya finansiella mål

·       Genomsnittlig årlig försäljningstillväxt på minst 10 procent (inklusive förvärv)

·       Långsiktig rörelsemarginal (EBIT) på minst 8 procent

·       Intäkter från tjänster ska långsiktigt utgöra minst 30 procent av totala intäkter

·       Nettoskuld som andel av EBITDA ska inte överstiga 2,5 gånger

·       Utdelning till aktieägare ska utgöra 33 procent av nettovinsten (dock med hänsyn tagen till kapitalstruktur och aktieåterköp)

Doros kapitalmarknadsdag äger rum på Radisson Blu Waterfront Hotel, Stockholm, klockan 13 – 16. Presentationerna kan även följas via webcast på https://edge.media-server.com/m6/p/ojqaxa63

För mer information vänligen kontakta:

VD och koncernchef Robert Puskaric, +46 (0)46 280 50 00, ir@doro.com

CFO Carl-Johan Zetterberg Boudrie, +46 (0)46 280 50 00, ir@doro.com

Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva ett fullt och rikt liv: att göra saker de vill lättare och möjliggöra de saker de aldrig trodde att de skulle göra. Som global marknadsledare i sin kategori - telekom för seniorer - erbjuder Doro lättanvända mobiltelefoner och smartphones, mobila applikationer och fast telefoni med högt och klart ljud. Dotterbolaget Doro Care erbjuder trygghetslarm och -tjänster för äldre och funktionshindrade personer i ordinärt boende. Doro är ett svenskt publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2016 uppgick nettoomsättningen till 1 959 miljoner kronor (205 miljoner euro). www.doro.com

Besök Doro på www.doro.se

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 november 2017,
kl 12.30 CET.