Sdiptech förvärvar Stockholmradio

Pressmeddelande
30 juni 2020, 14:00

Sdiptech förvärvar Stockholmradio

Sdiptech AB (publ) har idag förvärvat samtliga aktier i Stockholmradio AB, som hanterar Sveriges kustradio och andra radiobaserade tjänster för sjöfarten. Stockholmradio utgör ett tilläggsförvärv till STORADIO AERO AB.

STORADIO AERO är en ledande leverantör av högfrekvent kommunikation avsedd för operativ kontroll till trafikflyg och har varit en del av Sdiptech sedan januari 2018. Genom dagens förvärv breddas STORADIO AEROs erbjudande till att även erbjuda kritiska tjänster inom sjösäkerhet.

Stockholmradio erbjuder bland annat radiotäckning i områden där det mobila telefonnätet sviker. Bolagets kustradio finns tillgänglig genom ett sextiotal VHF-stationer som ingår i Sjöfartsverkets kustradionät, vilka täcker de svenska kusterna och de större inlandssjöarna. Med den gemensamma anropssignalen ”Stockholmradio” kan STORADIO AERO AB nu erbjuda sina tjänster globalt för luftfart samt regionalt i Sverige för sjöfart.

”Stockholmradio har under ett drygt sekel varit en självklar del av det svenska båtlivet. Som Sveriges enda civila kustradiostation levererar de radiobaserade tjänster mot både yrkessjöfart och fritidsbåtar. Tack vare ett nät av radiomaster kan de kommunicera med båtförare var som helst utefter kusten och i Vänern, Vättern och Mälaren. De må vara ett lite mindre tillskott för oss, men de passar perfekt in i vår vision – att bidra till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen – genom att erbjuda kritiska kommunikationstjänster till sjöss. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla Stockholmradio och välkomnar dem till Sdiptech-koncernen”, säger Jakob Holm, VD på Sdiptech.

Stockholmradio omsätter cirka 1,7 miljoner SEK, med god lönsamhet. Bolaget kommer att inkluderas i affärsområdet Special Infrastructure Solutions från och med juli 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com
My Lundberg, IR & PR Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 2 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 juni 2020 kl. 14:00.

Bilaga