Workday levererar skräddarsydda upplevelser för anställda med hjälp av lösningar för en arbetsmiljö i förändring

Workday erbjuder komplett HR-service genom skapande och hantering av ärenden för snabb och intuitiv lösning

Workday Journeys skapar personliga upplevelser för att guida anställda i viktiga situationer

STOCKHOLM, Sverige, July 02, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday Inc. (NASDAQ: WDAY), ledande inom företagsmolnapplikationer för ekonomi och HR, lanserar två nya maskininlärningslösningar inom HR. Workday Help ger intuitiv ärendehantering och Workday Journeys skräddarsydd, individanpassad guidning för anställda i kritiska ögonblick. Applikationerna är de senaste tillskotten inom Workday People Experience där Workday lyfter personalupplevelsen och förenklar arbetet genom maskininlärning. Lösningarna hjälper arbetsgivare att engagera och stötta sina anställda samtidigt som arbetet blir mer personligt och produktivt.

Förutom Workday People Experience lanseras även Workday People Analytics, en analysbaserad applikation som identifierar risker och möjligheter inom arbetsgrupper. Informationen ger HR- och företagsledare möjlighet att nå starkare resultat genom bättre personalbeslut. Som komplement till Workday Human Capital Management (HCM), Workday Financial Management och Workday Adaptive Planning hjälper de nya lösningarna Workdays kunder – av vilka mer än 65 procent är Fortune 50-bolag – att ta sig an de utmaningar som uppstått i samband med COVID-19 och att återvända till sin arbetsplats. Workday Help och Workday Journeys ger även större möjligheter att främja mångfald och inkludering på arbetsplatsen.

Nya upplevelser för nya behov
I en snabbföränderlig värld är medarbetarnas upplevelse väldigt viktig. Den rådande COVID-19-pandemin och det senaste upproret kring sociala orättvisor har skakat om och visat på olika utmaningar kring hälsa, välbefinnande och produktivitet. I osäkra tider behöver företag skapa en personalupplevelse som stämmer överens med anställdas förväntningar på arbetsplatsen. Upplevelsen behöver inge förtroende och trygghet samt prioritera de anställdas hälsa, samtidigt som den ska främja effektivitet och att arbetet blir gjort.

Workday People Experience finns tillgänglig för både dator och mobil och är medvetet utformad för att stödja var och en av de anställda utifrån personliga behov. Lösningen använder maskininlärning för att ge relevanta insikter, rekommendationer och hjälp. Den levererar unik och högrelevant data som ger personalen den information som respektive individ behöver, inklusive att meddela vilka prioriterade arbetsuppgifter som finns för tillfället. Detta möjliggör en intuitiv självbetjäning vilket ger anställda omedelbara svar och input oavsett tid och plats, samtidigt som HR kan fokusera mer på strategiskt arbete.

Lösningarna:

  • Workday Help är en kunskaps- och ärendehanteringsapplikation för HR som gör det möjligt för anställda att få svar på frågor och stöd när självbetjäning inte räcker till. Exempelvis kan anställda som blir sjuka eller på annat sätt påverkas av COVID-19 få tillgång till material som ger information om villkor för tjänstledighet och förmåner som är relevanta för just dem. Vid behov kan en anställd öppna ett ärende för att ställa specifika frågor om tjänstledighet, som sedan konfidentiellt dirigeras till HR vilka enkelt kan spåra ärendet och hjälpa den anställda. En tydlig inblick i tidigare konversationer och annan relevant kontextuell information ger mindre tid och kostnad för varje ärendelösning.

  • Workday Journeys gör det möjligt för företag och organisationer att skapa personliga upplevelser där de anställda guidas genom kritiska perioder, exempelvis vid nyanställning eller befordran. Genom en lågkodsstrategi kan HR-administratörer snabbt och enkelt guida den anställda med hjälp av data från Workday och andra företagsapplikationer, sedan utformas handledningen utifrån plats, jobb och position. Lösningen hjälper organisationen att skapa ett brett spektrum av handledning för situationer som kriser, nyanställning och omplaceringar inom företaget, även rörande hälsa och välbefinnande samt mångfald och inkludering. Organisationer kan exempelvis skapa skräddarsydda guider för chefer som ger kunskap om hur man bygger sammansvetsade team med stor mångfald.

”Anställda vill ha och förtjänar upplevelser som är individuellt skräddarsydda för dem och minskar antalet steg från fråga till svar. Digitala upplevelser gynnar engagemang såväl som anpassning på jobbet, vilket är viktigare än någonsin i tider som dessa. Genom att använda maskininlärning i Workdays plattform kan vi skapa personliga upplevelser för intuitiv HR-ärendehantering såväl som vägledning vid självbetjäning i kritiska ögonblick. Detta stärker inte bara människor i deras arbete, utan driver även produktivitet vilket i slutändan skyndar på tillväxten,” säger Pete Schlampp, utvecklingschef på Workday.

Ytterligare information:

Om Workday
Workday är en ledande leverantör av företagsmolnapplikationer inom ekonomi och HR. Företaget grundades 2005 och levererar applikationer för ekonomisk förvaltning, ekonomisystem, planering och analys för företag, myndigheter och utbildningsinstitutioner världen över – från medelstora företag till Fortune 50-koncerner.

Forward-Looking Statements
This press release contains forward-looking statements including, among other things, statements regarding the expected performance and benefits of Workday’s offerings. The words “believe,” “may,” “will,” “estimate,” “continue,” “anticipate,” “intend,” “expect,” “seek,” “plan,” “project,” and similar expressions are intended to identify forward-looking statements. These forward-looking statements are subject to risks, uncertainties, and assumptions. If the risks materialize or assumptions prove incorrect, actual results could differ materially from the results implied by these forward-looking statements. Risks include, but are not limited to, risks described in our filings with the Securities and Exchange Commission (SEC), including our Form 10-Q for the fiscal year ended July 31, 2019 and our future reports that we may file with the SEC from time to time, which could cause actual results to vary from expectations. Workday assumes no obligation to, and does not currently intend to, update any such forward-looking statements after the date of this release.

Any unreleased services, features, or functions referenced in this document, our website, or other press releases or public statements that are not currently available are subject to change at Workday's discretion and may not be delivered as planned or at all. Customers who purchase Workday, Inc. services should make their purchase decisions based upon services, features, and functions that are currently available.

© 2020. Workday, Inc. All rights reserved. Workday and the Workday logo are registered trademarks of Workday, Inc. All other brand and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

För mer information:
Patrick Evenden, Workday
T: +44 (0) 797 19 14 990
E: patrick.evenden@workday.com

Jonas Eklund, presskontakt
T: +(0) 46 704 93 96 97
E: jonas.eklund@thepr.network