GoldBlue genomför emission inför notering på Nasdaq First North

Stockholm, 15 november 2017 -- GoldBlue AB (publ), f.d. Effnetplattformen Ventures 2 AB, ("GoldBlue") genomför för närvarande en emission inför notering på Nasdaq First North, Stockholm.

Emissionen uppgår till maximalt 4 100 000 units motsvarande cirka 24 MSEK före emissionskostnader. Teckningstiden pågår till och med den 24 november 2017.

Varje unit erbjuds för 5,85 SEK och består av en aktie samt en vederlagsfri teckningsoption. Tre (3) teckningsoptioner berättigar innehavaren att under perioden 1 - 28 februari 2019 teckna en ny aktie för 7,90 SEK.

Effnetplattformen har åtagit sig att investera minst 1 MSEK i emissionen. Emissionen är säkrad upp till ca 88 % via dels ett garantikonsortium och dels via kompletterande teckningsförbindelser. Aktien och teckningsoptionen planeras att listas på Nasdaq First North med preliminär första handelsdag den 20 december 2017.

Mer information om den pågående emissionen finns på http://www.goldblue.eu/forthcoming-ipo/

Om GoldBlue AB (publ)

GoldBlue-koncernen grundades 2013 av tre skandinaver med lång och framgångsrik erfarenhet från den globala spelmarknaden. Grundarna upptäckte en växande marknad i Asien som de med lokala verktyg och rätt kompetens avsåg att ta tillvara på. Grundarna förutsåg att i takt med att levnadsstandarden hos befolkningen i Asien ökade skulle även spelmarknaden online, främst i mobiltelefon, växa.

Koncernen har ett av de bredaste utbuden av onlinespel (online-kasino, jackpotspel samt spelautomater) för stationära och mobila enheter i Asien; världens näst största spelmarknad för internet och mobilspelande, samtidigt som GoldBlue avser att diversifiera intäktsflödena genom att gå in i "B2B" marknaden av spelindustrin samt genom att starta en affiliate-verksamhet.

Goldblue har som målsättning att växa både organiskt och genom förvärv. Bolaget avser att undersöka möjligheter till förvärv av andra operatörer inom online-kasino och även inom spelutveckling för online-kasino.

För mer information om GoldBlue AB, besök http://www.goldblue.eu/


Om Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ), org.nr 559085-5721, handlas på Nasdaq First North (symbol EFFP). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen AB, besök www.effnetplattformen.se.