Andra kvartalet 2020Högre resultat trots delvis stängd verksamhet i Västeuropa


Andra kvartalet 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 6 777 Mkr (7 426), en minskning med 9 procent.
  • Operativt rörelseresultat uppgick till 335 Mkr (306).
  • Resultatförbättringen var hänförlig till Serviceaffären i Sverige och Norge. Resultatet i Västeuropa påverkades negativt av delvis stängd verksamhet på grund av Covid-19 restriktioner.  
  • Periodens resultat uppgick till 213 Mkr (203) och resultat per aktie till 2,15 kronor (2,05).
  • Operativt kassaflöde uppgick till 1 471 Mkr (337) och påverkades positivt av väsentligt lägre varulager.


Första halvåret 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 14 227 Mkr (14 300).
  • Operativt rörelseresultat uppgick till 614 Mkr (544).
  • Periodens resultat uppgick till 380 Mkr (357) och resultat per aktie till 3,80 kronor (3,55).
  • Operativt kassaflöde uppgick till 1 729 Mkr (679).

Händelser efter balansdagen

  • Efter kvartalets slut synes spridningen av Covid-19 viruset avtagit något i våra verksamhetsländer, men anses fortsatt vara en osäkerhetsfaktor för andra halvåret.


 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Per Avander, VD och koncernchef, 010-497 70 00, per.avander@bilia.se
Kristina Franzén, CFO, 010-497 73 40, kristina.franzen@bilia.se

Göteborg den 29 juli 2020
Bilia AB (publ)
Styrelsen och Verkställande direktör

Denna information är sådan som Bilia AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 juli 2020, klockan 08:30.

Bilia är en av Europas största bilkedjor med en ledande position inom service och försäljning av personbilar och transportbilar samt ­tilläggstjänster såsom finansiering och försäkring. Bilia har cirka 140 anläggningar i Sverige, ­Norge, ­Tyskland, Luxemburg och Belgien samt två internetbaserade auktionssajter, en i Sverige och en i Norge.

Bilias Serviceaffär omfattar ett väl utvecklat sortiment av tjänster och servicekoncept som utvecklas kontinuerligt för att förenkla bilägandet för kunderna. Service­affären omfattar verkstadstjänster, reservdelar, butiksförsäljning och e-handel.

Bilias Bil­affär omfattar försäljning av nya och begagnade person- och transportbilar samt tilläggstjänster såsom finansiering och försäkring. Bilia säljer personbilar av märket Volvo, BMW, Toyota, Renault, Lexus, MINI, Dacia och Alpine samt transportbilar av ­märket Renault, Toyota och Dacia.

Bilias Drivmedels­affär ­omfattar försäljning av drivmedel och biltvätt.


Bilaga