Konecranes undertecknade ett Schuldschein-lån om 150 MEUR

Konecranes har undertecknat ett Schuldschein-lån om 150 MEUR. Lånet består av delbelopp med rörlig och fast ränta. Maturiteterna är fyra och sju år. Schuldschein-lånet är riktat till institutionella investerare.  Lånet kommer att användas för återfinansiering och koncernens allmänna behov. 

”Schuldschein-lånet förstärker ytterligare vår position på den internationella lånekapitalmarknaden och är viktigt med tanke på diversifieringen av investerare”, säger Tomi Hintikka, Konecranes Group Treasurer.  

Lånet arrangeras av Commerzbank, Deutsche Bank och Landesbank Hessen-Thüringen. 


KONECRANES ABP

Miikka Kinnunen
Direktör, Investerarrelationer


YTTERLIGARE INFORMATION
Tomi Hintikka, Group Treasurer
tomi.hintikka@konecranes.com eller tfn +358 (0) 20 427 2042

 

Miikka Kinnunen, Direktör, Investerarrelationer
miikka.kinnunen@konecranes.com eller tfn +358 (0) 20 427 2050

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2016 omsatte koncernen (jämförbart sammanslaget bolag) 3 278 MEUR. Koncernen har 16 600 anställda på 600 platser i 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Allmän media

www.konecranes.com