Active Biotech Delårsrapport januari – juni 2020 

                                                                                                                                       
           

Kvartal 2 i korthet

  • Dr Elaine Sullivan, Dr Aleksandar Danilovski och Dr Axel Glasmacher, utsågs till nya styrelseledamöter vid årsstämman den 19 maj
  • Active Biotech tillhandahöll statusuppdatering i portföljprojekten
  • Nya prekliniska data med tasquinimod i experimentella modeller för multipel myelom presenterades på den virtuella versionen av 25th European Hematology Association Annual Congress Meeting i juni

Händelser efter periodens utgång
            ·Första patienten har doserats i fas 1b/2a-studien med tasquinimod vid behandling av multipelt myelom

Ekonomisk översikt

MSEKQ2Q1-Q2Helår
 20202019202020192019
      
Nettoomsättning-1,10,56,68,4
Rörelseresultat-10,1-5,4-19,9-11,8-32,3
Resultat efter skatt-9,8-5,5-19,9-13,6-34,1
Resultat per aktie (SEK)-0,07-0,04-0,14-0,09-0,24
Likvida medel (vid periodens slut)  38,277,259,7

För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Helén Tuvesson, CEO
  Tel: 046-19 21 56

 

  Hans Kolam, CFO
  Tel: 046-19 20 44
 
Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, SE-220 07 Lund
Tel: 046-19 20 00
 

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com.

Denna information är sådan information som Active Biotech är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 augusti, 2020, kl. 08.30. 

Bilaga