Fingerprint Cards AB: Delårsrapport januari-juni 2020

Kort om kvartalet

 • Efterfrågan på Fingerprints sensorer var fortsatt god, men omsättningen påverkades negativt av fortsatt otillräcklig tillgång till produktionskapacitet hos de stora halvledartillverkarna.
 • Fingerprints utökade sin produktportfölj inom fysisk och logisk access.
 • Fingerprints irisigenkänningsteknologi implementerad på sydkoreanskt sjukhus.

Andra kvartalet 2020

 • Intäkterna uppgick till 282,3 Mkr (381,8)
 • Bruttomarginalen uppgick till 21 % (22)
 • EBITDA uppgick till 6,7 Mkr (44,0)
 • Rörelseresultatet uppgick till -16,7 Mkr (6,2)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,07 kr (0,01)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 81,3 Mkr (179,6)


Januari-juni 2020

 • Intäkterna uppgick till 592,3 Mkr (724,7)
 • Bruttomarginalen uppgick till 23 % (22)
 • EBITDA uppgick till 18,3 Mkr (79,8)
 • Rörelseresultatet uppgick till -34,4 Mkr (4,3)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,08 kr (0,00)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 43,5 Mkr (18,5)

Kommentar från vd

Omsättningen i det andra kvartalet påverkades, som förväntat och tidigare kommunicerat, negativt av fortsatt otillräcklig tillgång till produktionskapacitet hos de stora halvledartillverkarna. Det geopolitiska läget har ökat den inhemska efterfrågan på kiselchip från kinesiska mobiltelefontillverkare, vilket gör att det råder underskott på produktionskapacitet. Samtidigt var efterfrågan på våra sensorer fortsatt god, trots sjunkande leveranser av smartphones i Kina under maj och juni. Andelen mobiltelefoner med fingeravtryckssensor har fortsatt att öka. I mellanprissegmentet har nu nästan alla modeller som säljs en fingeravtryckssensor, och penetrationsgraden i lågprissegmentet fortsätter att utvecklas positivt.

Bruttomarginalen var en procentenhet lägre än i motsvarande period 2019, framförallt på grund av högre inköpspriser, och resultatnivån är inte tillfredsställande. Samtidigt är det glädjande att kassaflödet från den löpande verksamheten var starkt i kvartalet. Vi har kontinuerligt förbättrat vår lagerhantering och generellt sett förbättrat rörelsekapitalet.

Vi förväntar oss att coronavirusutbrottet kommer att dämpa efterfrågan på smartphones under återstoden av året. Konsumenter väntar allt längre med att byta ut sina enheter, och ersättningscykeln för mobiltelefoner väntas därför bli rekordlång i år. Detta gör att den globala smartphonemarknaden kan komma att minska med 10–20 procent under 2020.

Samtidigt har kontaktlösa betalningar fått ett tydligt uppsving i kölvattnet av pandemin, eftersom konsumenter i största möjliga mån vill undvika att röra vid ytor i offentliga miljöer. Detta kan leda till att utrullningen av biometriska betalkort snabbas på, då den ökade säkerheten som fingeravtrycksautentisering innebär gör att man kan ta bort de beloppsgränser som idag gäller vid kontaktlösa kortbetalningar. Bankerna kan därmed erbjuda sina kunder ett säkert och enkelt sätt att betala, oavsett belopp. Redan innan pandemin bröt ut såg vi en ökad aktivitet i marknaden, och nu i juni berättade den franska banken BNP Paribas om sina planer på att lansera ett biometriskt betalkort under hösten 2020, med teknologi från Fingerprints. Flera andra banker förbereder kommersiella lanseringar. Detta innebär att biometrin nu på allvar är på väg att göra sitt intåg i ytterligare en global massmarknad, och Fingerprints kompletta hård- och mjukvarulösning för biometrisk autentisering inom betalningsområdet gör att vi har ett mycket starkt utgångsläge. Detta illustreras av att vår teknik används i samtliga 21 hittills offentliggjorda marknadstester av kontaktlösa biometriska betalkort, samt i världens första kommersiella lansering. Vi har väletablerade samarbeten med de ledande aktörerna längs värdekedjan: korttillverkare och deras underleverantörer, tillverkare av säkra chip, betalsystem och kortutgivare. Vi fortsätter att stärka vår position och utveckla våra strategiska partnerskap, exempelvis genom det nyligen tillkännagivna samarbetet med STMicroelectronics för att utveckla en avancerad systemlösning för biometriska betalkort.

Pandemin har även lett till en kraftig ökning av distansarbete, vilket ofta kan innebära förhöjda it-säkerhetsrisker. Genom att kombinera säkerhet, flexibilitet och bekvämlighet kan biometriska lösningar underlätta säker åtkomst till enheter och data, oavsett var en anställd befinner sig. Tillväxtmöjligheterna är goda inom hela Access-området, och vi fortsatte under kvartalet att utöka vår produktportfölj inom biometrisk åtkomstkontroll.

Christian Fredrikson, vd och koncernchef

Idag klockan 09:00 CET presenterar Fingerprints vd Christian Fredrikson rapporten tillsammans med CFO Per Sundqvist i en kombinerad webbsändning och telefonkonferens. Presentationen sker på engelska.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på fingerprints.com.

Webbsändningen och presentationsmaterialet finns tillgängligt på https://engage.vevent.com/rt/fingerprints/index.jsp?seid=166

För analytiker och media: Telekonferensen nås via +44 (0) 2071 928000 (internationella deltagare) eller 08-506 921 80 (svenska deltagare). V.g. uppge konferens-ID 9788598.

För information, vänligen kontakta:

Christian Fredrikson, vd 

Per Sundqvist, CFO 

Stefan Pettersson, Head of Investor Relations:
+46(0)10-172 00 10
investrel@fingerprints.com 

Press:
+46(0)10-172 00 20
press@fingerprints.com


Denna information är sådan information som Fingerprint Cards AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 augusti 2020 kl. 07.00 CEST.

 
 

Om Fingerprints
Fingerprint Cards AB (Fingerprints) - det ledande globala biometribolaget med svenska rötter. Vi tror på en säker och sammanbunden värld, där du är nyckeln till allt. Våra lösningar återfinns i hundratals miljoner enheter, och används miljardtals gånger varje dag. Vi erbjuder säker och användarvänlig identifiering och autentisering med en mänsklig touch. För mer information, besök vår webbplats, läs vår blogg, och följ oss på Twitter. Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B).

 
 

Bilaga