BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari–30 september 2017

Stockholm, Sverige, 2017-11-21 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

God tillväxt och kraftig resultatförbättring

1 januari – 30 september 2017

Nettoomsättningen uppgick till 874,4 (771,3) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten 11 procent.
Resultatet före skatt ökade med 27 procent till 86,6 (68,2) MSEK.
Resultatet efter skatt ökade med 26 procent till 57,7 (45,8) MSEK.
Resultatet per aktie före utspädning ökade med 26 procent till 3,09 (2,46) SEK.
 

Tredje kvartalet 2017

Nettoomsättningen uppgick till 268,8 (265,3) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten 5 procent.
Resultatet före skatt ökade med 11 procent till 30,0 (26,9) MSEK.
Resultatet efter skatt ökade med 10 procent till 20,1 (18,2) MSEK.
Resultatet per aktie före utspädning ökade med 10 procent till 1,08 (0,98) SEK.


Utsikter för 2017

Resultatet före skatt bedöms bli väsentligt bättre än föregående år. (oförändrad)


Kommentarer från VD

”Vi gör våra bästa första nio månader någonsin med rekordintäkter och rekordresultat. Intäkterna ökar 11 procent och resultatet 27 procent”, kommenterar Henrik Ekelund VD BTS Group.

”Sammanfattningsvis; vår utveckling under 2017 och två strategiska förvärv nyligen positionerar oss för en mycket positiv utveckling under 2018 och åren därefter”, säger Henrik Ekelund.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Wallin
IR-chef

BTS Group AB (publ)
Tel: 08-587 070 02
Mobil: 0708-78 80 19
E-post: michael.wallin@bts.com

 

Om BTS Group AB (publ)

BTS är ett tjänsteföretag med huvudkontor i Stockholm med närmare 500 medarbetare vid 35 kontor på sex kontinenter. BTS fokuserar på organisationer som ska genomföra strategiförändringar och arbetar med ledare på samtliga nivåer för att hjälpa dem att fatta bättre beslut, gå från beslut till handling och leverera resultat. BTS är övertygat om att man lär sig bäst genom egna erfarenheter och under 30 års tid har företaget skapat engagerande och effektfulla program med en djup och bestående inverkan på deltagarna och deras karriärer. BTS inspirerar till nya sätt att tänka och stärka de kritiska förmågorna som medarbetare och ledare behöver för att skapa bättre affärsresultat. ”It’s strategy made personal.”

BTS stödjer en rad olika kundbehov, däribland:

- Strategigenomförande
- Affärsmannaskap och ledarskapsprogram
- Utveckling av säljorganisationer
- Assessment för urval och utveckling

BTS är partner till närmare 450 företag och organisationer, inklusive fler än 30 av världens 100 största multinationella företag. BTS största kunder hör till några av världens mest kända företag som till exempel Chevron, Citigroup , Coca-Cola , Microsoft , Salesforce, SAP AG , Tencent and Volvo Group. BTS Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen BTS B. För mer information, besök oss på www.bts.com.


Denna information är sådan information som BTS Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 november 2017 kl. 08.00 CET.