Delårsrapport Svensk Hypotekspension Fond 4 AB (publ)

2020-08-21

Delårsrapport för perioden 21 augusti 2019 – 30 juni 2020,
Svensk Hypotekspension Fond 4 AB (publ)

Delårsrapporten biläggs. Den finns också tillgänglig på bolagets hemsida www.shpfond4.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Larsson, VD på Svensk Hypotekspension AB
08-586 160 11
anders.larsson@hypotekspension.se

Denna information är sådan information som Svensk Hypotekspension Fond 4 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden. Denna information tillgängliggjordes för offentliggörande genom kontaktpersonen ovan klockan 16.00 CET den 21 augusti 2020.

Bilaga