Saniona tillkännager presentationen av en poster vid den europeiska endokrinologikongressens virtuella årsmöte

PRESSMEDDELANDE

24 augusti 2020

Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelar idag att en poster som illustrerar resultaten från en Fas 2-studie med Tesomet mot hypotalamisk fetma kommer att presenteras vid e-ECE-2020, den europeiska endokrinologikongressen, som i år hålls virtuellt 5-9 september. Professor Ulla Feldt-Rasmussen, M.D. DMSc (Avdelningen för medicinsk endokrinologi och metabolism, Rigshospitalet, Köpenhamns Universitetssjukhus) kommer att presentera postern, som fått rubriken “A Randomized-Controlled Trial of Tesomet Resulted in Significant Weight Loss in Hypopituitary Patients with Hypothalamic Obesity”.

För mer information, var vänlig kontakta

Rudolf Baumgartner, CMO & Head of Clinical Development, Saniona, E-post: rudolf.baumgartner@saniona.com

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 24 augusti 2020 kl. 08:00 CET.

Om Saniona

Saniona är ett biofarmaceutiskt företag som fokuserar på forskning, utveckling och kommersialisering av behandlingar mot sällsynta sjukdomar i centrala nervsystemet. Bolaget har fyra program i klinisk utveckling.  Saniona har för avsikt att utveckla och kommersialisera behandlingar av sällsynta indikationer såsom hypotalamisk fetma och Prader-Willis syndrom på egen hand. Forskningen är inriktad på jonkanaler och bolaget har en bred portfölj av projekt i tidig fas. Saniona har samarbeten med Boehringer Ingelheim GmbH, Productos Medix, S.A de S.V och Cadent Therapeutics. Saniona har sin bas i Köpenhamn, och i Boston, USA. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX:  SANION). Läs mer på www.saniona.com.

Om Tesomet

Tesomet är en fastdoskombination av tesofensin (en trefaldig monoaminåterupptagshämmare) och metoprolol (en beta-1-selektiv blockerare). Tesofensin och Tesomet har påvisats ge kraftig viktnedgång hos överviktiga patientpopulationer genom framför allt ökad ämnesomsättning och dämpning av aptiten. Saniona avancerar Tesomet för behandling av hypotalamisk fetma och Prader-Willis syndrom, två allvarliga och sällsynta ätstörningar som kännetecknas av fetma och störd aptitreglering. De kliniska utvecklingsprogrammen är för närvarande i mellanfas till sen fas.
Saniona har rättigheterna till Tesomet i hela världen och undersöker aktivt möjligheterna att avancera behandlingen globalt.

Om hypotalamisk fetma

Saniona utvärderar Tesomet för behandling av hypotalamisk fetma (HO), en sällsynt sjukdom som kännetecknas av snabb och allvarlig viktuppgång med ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom och ämnesomsättningsrubbningar. Företaget redovisade positiva resultat från en klinisk fas 2-studie på HO i april 2020, och genomför nu en öppen förlängningsstudie där resultaten väntas till Q4 2020. Saniona avser att få till stånd ett möte med FDA under Q4 2020 för att klarlägga den regulatoriska vägen framåt för Tesomet för behandling av HO.

Bilaga