Saniona förstärker ledningsgruppen genom utnämningar av Chief Financial Officer, Chief Communications Officer och Chief Human Resources Officer

PRESSMEDDELANDE

26 augusti 2020

Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelar idag att  ledningsgruppen utökas genom utnämningen av Jason A. Amello till Chief Financial Officer, Trista Morrison till Chief Communications Officer och Linea Aspesi till Chief Human Resources Officer. Positionerna är USA-baserade och kommer att understödja Sanionas avancemang av kliniska studier i sen fas med den primära produktkandidaten Tesomet för behandling av två sällsynta ätstörningar, hypotalamisk fetma (HO) och Prader-Willis syndrom (PWS).

“I och med den finansieringsrunda om 65 miljoner USD som nyligen avslutats har Saniona nu tillräckliga resurser för att avancera Tesomet fram till en registrering för godkännande, och för att föra vår pipeline i tidig fas till klinisk. För att kunna uppnå de här milstolparna sätter vi nu samman en stark ledningsgrupp med uppgift att övervaka utbyggnaden av vårt huvudkontor i USA. Jag är mycket glad att få göra det arbetet tillsammans med Jason, Trista och Linea, som är veteraner i bioteknikbranschen”, förklarar Rami Levin, Koncernchef och VD för Saniona.

Jason A. Amello har över 25 års erfarenhet av företagsfinansiering inom den biofarmaceutiska sektorn, där han bidragit till strategisk företagstillväxt och såväl finansiell som operativ utveckling. Han kommer senast från en position som förste vice VD, Chief Financial Officer och kassaförvaltare för Akebia Therapeutics Inc., där han under en sjuårsperiod har varit med och lett Akebias finansieringsarbete, däribland företagets börsnotering. Han har även varit huvudrådgivare i Akebias fusion med Kerys Biopharmaceuticals. Under sin tid på Akebia byggde Amello ut hela finansverksamhetens organisation, och ansvarade i detta för kassaförvaltning, finansiell planering och budgetering, redovisning och rapportering, skattehantering, upphandling, anläggningar och IT. Innan han kom till Akebia var Amello vice VD, Chief Financial Officer och kassaförvaltare för Ziopharm Oncology Inc., och dessförinnan innehade han ett antal ledande finansiella roller vid Genzyme Corporation, sedermera Sanofi Genzyme, bland annat som förste vice VD och Chief Accounting Officer. Tidigare i karriären har Mr. Amello under tio års tid varit verksam inom Deloittes företagsrådgivning och revision. Amello har en kandidatexamen i redovisning från Boston College och är auktoriserad revisor i Massachusetts. Amello har styrelseuppdrag för Acer Therapeutics, Inc. och New England Baptist Hospital.

”Jag tror att Sanionas har en ofantlig potential att skapa värde för både patienter och aktieägare när pipelinen med nya behandlingar mot sällsynta sjukdomar avanceras”, säger Amello. ”Jag ser fram emot att börja på Saniona och bidra till att göra ännu större avtryck, finansiellt och operativt, så att företaget kan infria sina löften.”

Trista Morrison har nära 20 års erfarenhet av informationsfrågor inom hälso- och sjukvården, inklusive strategisk kommunikation och patientförsvar. Hon har senast verkat som grundare av konsultföretaget PR with Purpose, LLC. Dessförinnan hade hon rollen som Vice President of Communications and Patient Advocacy för Sobi, ett nordamerikanskt företag inom sällsynta sjukdomar, där hon både startade upp avdelningar och bidrog till att uppnå milstolpar som FDA-godkännanden, produktlanseringar, uppköp, väsentliga resultatpresentationer och en tillväxt från 50 till 300 anställda. Innan hon kom till Sobi ansvarade Morrison för företags-, produkt- och personalkommunikation för Ironwood Pharmaceuticals Inc. Hon har tidigare arbetat som reporter för BioWorld Today och har innehaft ett antal positioner vid olika bioteknikinriktade PR-byråer. Morrison har pågående styrelseuppdrag för the Network of Tyrosiniemia Advocates (NOTA).

”Allt eftersom Saniona avancerar sina möjliga behandlingar mot hypotalamisk fetma och Prader-Willis syndrom så ser jag fram emot att utveckla min förståelse för de obesvarade behov som finns inom dessa patientgrupper. Jag vill se till att de behoven väcker genklang i Sanionas vision och strategi”, säger Morrison.

Linea Aspesi har 25 års erfarenhet från ledande roller inom HR, där hon fokuserat på att anpassa talangstrategier till företagens respektive vision, mission och strategi. Hennes senaste position var som vice VD och Head of Human Resources & Office Management för Sobi i Nordamerika, där företaget under hennes tid femdubblade sin personalstyrka. Under tiden införde och etablerade Aspesi strategier för kulturell omvandling inom rekrytering, integration, bibehållande och engagemang av talanger, belöningssystem, organisationsdesign, lärande, mångfald och inkludering. Innan dess verkade Aspesi som Head of Human Resources för Sanofis amerikanska avdelning för industrifrågor. I rollen designade och implementerade hon talangstrategier som omvandlade en organisation med omkring 3 000 anställda med avseende på optimering av tillverkningsanläggningar - bland annat genom avvecklingar och avyttringar - samt affärsutveckling och expansion.  Aspesi har under tiden på Sanofi innehaft ledande roller inom HR där hon utformat talangstrategier för Boston Hubs FoU-organisation och Sanofi Genzymes affärsenhet Specialty Care med organisationer för sällsynta sjukdomar, onkologi, MS, immunologi och industriell infrastruktur. Innan anställningen på Sanofi innehade Aspesi positioner inom HR vid ett antal olika organisationer, däribland UMass Memorial Medical Center, Partners Healthcare System Inc. och HealthSouth. Hon har tidigare suttit i styrelsen för Partnerships for a Skilled Workforce och Seaglass Village.

”Huruvida Saniona kommer att lyckas ta ledarrollen inom sällsynta sjukdomar och tillgodose de patientbehov som finns är helt beroende av hur väl det dynamiska team vi bygger upp fungerar; vi har redan en otroligt begåvad forskningsorganisation, och jag ser fram emot att i samarbete med teamet mejsla ut de ytterligare funktioner vi behöver för att driva framåt”, förklarar Aspesi.

Amello, Morrison och Aspesi kommer att ingå i Sanionas verkställande ledning och rapporterar till Koncernchef och VD Rami Levin. Samtliga tre positioner är baserade på Sanionas kontor i Bostonområdet. Amello och Morrison tillträder 15 september 2020. Aspesi tillträder 1 oktober 2020.

För mer information, var vänlig kontakta

Rami Levin, Koncernchef och VD, Saniona, Mobiltelefon: +1 (781) 987 3144, E-post: rami.levin@saniona.com

Denna information är sådan information som Saniona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08:00 CET den 26 augusti 2020.

Om Saniona

Saniona är ett biofarmaceutiskt företag som fokuserar på forskning, utveckling och kommersialisering av behandlingar mot sällsynta sjukdomar i centrala nervsystemet. Bolaget har fyra program i klinisk utveckling. Saniona har för avsikt att utveckla och kommersialisera behandlingar av sällsynta indikationer såsom hypotalamisk fetma och  Prader-Willis syndrom på egen hand. Forskningen är inriktad på jonkanaler och bolaget har en bred portfölj av projekt i tidig fas. Saniona har samarbeten med Boehringer Ingelheim GmbH, Productos Medix, S.A de S.V och Cadent Therapeutics. Saniona har sin bas i Köpenhamn, och i Boston, USA. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX:  SANION). Läs mer på www.saniona.com.

Bilaga