Stockwik emitterar ett seniort säkerställt obligationslån om 300 MSEK

Stockwik Förvaltning AB (publ) meddelar idag att bolaget emitterar ett seniort säkerställt obligationslån med en initial volym om 300 MSEK (”Obligationslånet”) inom ett ramverk om 450 MSEK. Obligationslånet har en löptid på 3 år och en rörlig kupong om 3 månaders STIBOR + 7,00 procentenheter. Emissionen togs väl emot av marknaden och blev kraftigt övertecknad, vilket möjliggjorde ett högre emitterat belopp än vad som tidigare indikerats.

Nettolikviden från Obligationslånet kommer, likt tidigare kommunicerat till marknaden via pressmeddelande den 19 augusti, att användas för att refinansiera existerande förvärvsfaciliteter, finansiera kontantdelen av köpeskillingen för förvärvet av RUN Communications AB samt för att finansiera generella bolagsändamål.

- ”Vi är oerhört tacksamma över det fantastiskt stora intresset och mycket glada över att nu få obligationslånet på plats. Det här är det hittills största enskilda steget för att möjliggöra Stockwiks fortsatta expansion. Vi sänker vår genomsnittliga finansieringskostnad rejält samtidigt som vi expanderar vår kreditram. Sammantaget innebär det ett kraftigt förbättrat kassaflöde och utmärkta möjligheter till fortsatt tillväxt. Det är med stor glädje vi presenterar detta för våra aktieägare, säger David Andreasson, VD för Stockwik.

Pareto Securities AB agerade ensam arrangör i samband med emissionen av Obligationslånet. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå var legal rådgivare.

_________________________

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Stockwik Förvaltning AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2020 kl. 15:12 (CET).

För ytterligare information kontakta:

David Andreasson, VD
Stockwik Förvaltning AB (publ)
Telefon: nollsjunolltresexåttatrettonnittionio

Om Stockwik

Stockwik ger sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik erbjuder en stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik tar tillvara på de mindre bolagens spetskompetens och erbjuder det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt människor, rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap med kortnamn STWK.

Bilaga