Halvårsrapport januari - juni 2020

PERIODEN 1 JANUARI  - 30 JUNI

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 11 382 (10 665) KSEK. Summa intäkter uppgick till 11 506 (10 744) KSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till -2 997 (-2 009) KSEK
 • Bruttomarginalen för perioden uppgick till 44 (49) procent
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,01 (-0,01) SEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till - 2 432 (-3 590) KSEK

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • 12 februari informerar Ellen marknaden om ett stärkt samarbete med Sveriges största privatägda apotekskedja, Apotek Hjärtat. Samarbetet innebär listning och distribution av Ellens sortiment i de fysiska butikerna samt att Ellen blir en av Apotek Hjärtats utvalda leverantörer inom ramen av ett kategori-samarbete. Delar av sortimentet implementeras till maj och under oktober planeras steg två att implementeras i butik. 
 • 7 april informerade Ellen marknaden att man levererar en stark försäljningstillväxt om +36 procent för första kvartalet 2020.
 • 4 maj informerade Ellen marknaden om att en uppfyllnadsorder på 345 000 SEK  för implementering av sortimentet, steg ett,  i de fysiska butikerna på Sveriges största privata apotekskedja erhållits.
 • 10 juni informerar Ellen marknaden om att Ellens Intimate Care-serie uppgraderas till en vegansk intimvårdsserie.
 • 16 juni på Ellens årsstämma beslutades : Att införa ett Incitamentsprogram 2020/2023 genom emission av teckningsoptioner till bolagets styrelseordförande och VD. Beslut om a) nyemission av aktier (utjämningsemission), b) ändring av bolagsordningen (gränserna för antalet aktier), och c) sammanläggning av aktier.
 • 26 juni kunde man i enlighet med beslutet på årsstämman gällande incitamentsprogram 2020/2023, via Finansinspektionen ta del av informationen att styrelseordförande, Jens Engström samt VD, Charlotta Nilsson fulltecknat sin del av bolagets totalt 4 000 000 emitterade teckningsoptioner.

HÄNDELSER EFTER PREIODENS SLUT

 • 17 augusti offentliggör Ellen tidplan för sammanläggning av aktier. Skälet till sammanläggningen är att styrelsen vill åstadkomma ett för Ellen ändamålsenligt antal aktier. Antalet aktier i Ellen kommer efter utjämningsemissionen och sammanläggningen att uppgå till 2 532 236 stycken. Sammanläggningen  av aktierna registrerades av Bolagsverket 3 augusti 2020. Avstämningsdag för sammanläggningen är 24 augusti 2020.
 • 26 augusti informerade Ellen marknaden om ytterligare utökad distribution av sin produktportfölj i de fysiska butikerna på Sveriges största privatägda apotekskedja. Ellens Intimate Care serie bestående av tre produkter implementeras i apotekskedjans fysiska butiker under oktober.


Denna rapport har inte varit föremål för en revisionsgranskning.

För ytterligare information:
Charlotta Nilsson, VD på telefon 08-412 10 00 eller via epost info@ellen.se

Denna information är sådan information som Ellen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2020 kl 08.00 CEST.

Om Ellen

Bioteknikföretaget Ellen erbjuder bland annat patenterade produkter med probiotika för att förbättra kvinnors intimhälsa. Unika produkter i Ellens produktportfölj idag är den probiotiska tampongen ellen® som innehåller Lacto Naturel® (LN®), som består av humana mjölksyrabakterier och ellen® Probiotisk Utvärtes Intim Crème som också innehåller Lacto Naturel® (LN®). Krämen innehåller kokosolja som ger en skyddande och smörjande effekt. Båda produkterna är unika och ensamma i sitt slag på marknaden. I produktsortimentet finns också ett  pH-test för hemmabruk, en aqua block tampong, en intim foam, intim deo och en after shave & wax gel. Foamen och deon är båda baserade på ekovänliga ingredienser med Salvia som ingrediens. Produkterna säljs genom ett globalt nätverk av distributörer. Ellen är noterat på Nasdaq First North Growth Market (Ticker: ELN). Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, kontaktuppgifter: telefon 08-463 83 00, eller via e-post certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information om bolaget: www.ellen.se 

Bilaga