Riikka Luukko utnämnd till ny VD för Aktia Livförsäkring

Aktia Bank
Pressmeddelande
31.8.2020 kl. 10.30

Riikka Luukko utnämnd till ny VD för Aktia Livförsäkring

Riikka Luukko har utnämnts till ny verkställande direktör för Aktia Livförsäkring fr.o.m. 1.9. Hon fungerar för närvarande som utvecklingsdirektör för Aktias affärsverksamhet med ansvar särskilt för privatkundernas placeringsprodukter och -tjänster. Luukko har hittills också varit styrelsemedlem i Aktia Livförsäkring.

Riikka Luukko har en gedigen erfarenhet av bankverksamhet samt en mycket omfattande kännedom om livförsäkringsbranschen. Innan sin karriär i Aktia arbetade Luukko bland annat som utvecklingsdirektör för Mandatum Life.

”Livförsäkringen har en betydande roll i Aktias strategi och vi vill satsa ytterligare på livförsäkringsprodukternas utbud och utveckling. Riikkas erfarenhet och kompetens lämpar sig utmärkt för dessa mål”, säger Juha Hammarén, styrelseordförande för Aktia Livförsäkring samt Aktias vice verkställande direktör.

Aktia Livförsäkrings nuvarande verkställande direktör Seppo Sibakov fortsätter som bolagets vice verkställande direktör.

För ytterligare information:
Juha Hammarén, styrelseordförande, Aktia Livförsäkring, tfn 010 247 6250, juha.hammaren@aktia.fi

Lotta Borgström, direktör för investerarrelationer och kommunikation, tfn 010 247 6838, lotta.borgstrom@aktia.fi

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 750 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) 31.12.2019 uppgick till 9,9 miljarder euro och balansomslutningen till 9,7 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com