Acarix VD Per Persson presenterade på Redeye

Pressmeddelande
Malmö, Sverige, 31 augusti 2020

Acarix VD Per Persson presenterade på Redeye

Vid en investerarpresentation på Redeye den 25 augusti utvecklade Acarixs vd Per Persson hur han ser på bolaget och den pågående företrädesemissionen. Han gav också en uppdatering kring bolagets framsteg.

”Covid-19 till trots har vi fortsatt att jobba mot våra prioriterade mål och i linje med vår kommunicerade strategi. Det innebär bland annat att vi har arbetat aktivt och intensivt med att knyta kontakter med viktiga samarbetspartners, gällande både sälj- och marknadsstrategiska samarbetsavtal. Vi har bland annat tecknat nya distributionskontrakt i viktiga marknader som Tyskland, Schweiz och Österrike. Samtidigt fortlöper vårt arbete med aktiva dialoger vad gäller både tyska G-BA och amerikanska FDA ”, sa Per Persson, vd för Acarix.

Med den föreslagna företrädesemissionen kommer Acarix att fokusera på och bibehålla momentum i arbetet med:

  • Fortsatt kommersialisering på prioriterade marknader i Europa
  • Etablera regulatoriskt godkännande i USA
  • Bredda och fördjupa klinisk dokumentation av CADScor® systemet
  • Fortsatt utveckling av prestanda och funktionalitet av CADScor®.

”Vi har lagt en stark grund för bolaget och utvecklat en väl underbyggd strategi som fokuserar på de kommersiella och ekonomiska fördelarna med vår unika teknologi. Med en stabil grund i starka kliniska data och en första lojal, uppskattande, kundbas fokuserar vi på att påskynda användningen av CADScor®System.” avslutade Per Persson.

Presentationen finns tillgänglig här: https://www.redeye.se/video/event-presentation/792068/acarix-investerarpresentation

För mer information, vänligen kontakta:
Per Persson, vd, e-mail: per.persson@acarix.com, telefon: +46 73 600 59 90

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2020 kl. 15.00 CET.

Om Acarix
Acarix grundades 2009 och är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: ACARIX). Acarix CADScor®System använder en avancerad sensor som placeras på huden ovanför hjärtat för att lyssna på ljudet av hjärtkontraktion och turbulent flöde. Det har utformats för att vara ett allt-i-ett-system i den meningen att signalen från hjärtat spelas in, bearbetas och visas som en patientspecifik s k CADscore på skärmen. Presentation av mätresultaten erhålls på mindre än tio minuter. Som en säker metod och lämplig för användning i både primärvården och på inneliggande patienter kan CADScor®System potentiellt komma att spela en viktig roll för patient-triage, något som gör att många patienter inte behöver undersökas ytterligare med invasiva, diagnostiska metoder. Wildeco Ekonomisk Information AB är bolagets Certified Adviser (+46 8 545 271 00, info@wildeco.se). För mer information besök www.acarix.com.

Bilaga