ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER 22.11.2017

ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER 22.11.2017

Helsingforsbörsen

Datum                             22.11.2017
Börshandel                        KÖP
Aktieserie                        AKTAV             
Aktiemängd                        11 500        aktier
Kostnad, totalt                   106 455,09    EUR
Snittkurs / aktie                 9,256964      EUR
Högsta kurs / aktie               9,29          EUR
Lägsta kurs / aktie               9,14          EUR


I bolagets besittning finns efter köpena 22.11.2017:
A-aktier 156 240 st.
R-aktier 6 658 st.


För Aktia Bank Abp

S-Banken Ab

Richard Johansson