Rapporttillfällen och årsstämma i Industrivärden 2021

9 februari: Bokslutsrapport 2020

25 februari: Årsredovisning 2020

9 april: Delårsrapport januari-mars

21 april: Årsstämma 2021                        

6 juli: Delårsrapport januari-juni

11 oktober: Delårsrapport januari-september                   


Stockholm den 14 september 2020

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information, kontakta: Industrivärdens kommunikations- och hållbarhetschef Sverker Sivall, tel. 08-666 64 00


Informationen lämnades, genom den nedan angivna kommunikationschefens försorg, för offentliggörande den 14 september 2020 kl. 10:00 CET.

Bilaga