Sparbanken Syd

Ystad, 2017-11-24 17:20 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Banken har idag erhållit information av SBAB att bankens förmedlingsavtal avseende bolån avses att sägas upp. Uppsägningsperioden uppgår till två år. Banken har rätt att förvärva  förmedlad lånestock enligt avtal eller att parterna finner andra former för samarbete inom  området.

Vid frågor eller mer information vänligen kontakta:

Susanne Kallur, vd
Tel: 0411-82 21 60, susanne.kallur@sparbankensyd.se

Andreas Narsell, marknadschef
Tel: 0411-82 21 57, andreas.narsell@sparbankensyd.se  

Denna information är sådan information som Sparbanken Syd är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads- missbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 november 2017, klockan 17.20