Bilia AB (publ) offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av vissa utestående seniora icke-säkerställda obligationer och avser att emittera ny senior icke-säkerställd obligation


EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Bilia AB (publ) (“Bolaget”) erbjuder innehavare av Bolagets utestående, nedan listade obligationer (”Obligationerna”) att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka Obligationer mot kontant vederlag (”Återköpserbjudandet”) till det pris som anges nedan plus upplupen och icke betald ränta. Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i ett återköpsdokument daterat 21 september 2020 (”Återköpsdokumentet”).

Beskrivning av obligationerna / ISIN / Emitterat belopp / Utestående belopp / Minsta denominering / Pris

2016/2021 Sr Unsec FRN / SE0008186886 / SEK 1 000 000 000 / SEK 500 000 000 /
SEK 1 000 000 / 100,9%

Återköpsdokumentet finns under följande länk: https://www.bilia.com/investerare/obligationslan/

I samband med Återköpserbjudandet avser Bolaget ge ut nya SEK-denominerade seniora icke-säkerställda obligationer om upp till 500 000 000 under en ram om 1 500 000 000 med en förväntad löptid om 5 år (de ”Nya Obligationerna”) med förbehåll för rådande marknadsförhållanden.

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12.00 CEST den 24 september 2020 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 1 oktober 2020. Bolagets återköp av Obligationer är villkorat av en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna.

Innehavare av Obligationer som accepterar Återköpserbjudandet kommer vara berättigade till prioriterad tilldelning av Nya Obligationer med förbehåll för de villkor som anges i Återköpsdokumentet.

Bolaget har lämnat i uppdrag till DnB NOR Markets en del av DnB NOR Bank ASA, filial Sverige och Nordea Bank Abp att gemensamt agera arrangörer och s.k. bookrunners i samband med en emission av de Nya Obligationerna samt att agera s.k. dealer managers och tender agents för Återköpserbjudandet.

Bilaga: Återköpsdokumentet (engelska)

Dealer Managers och Tender Agents:

DnB NOR Markets en del av DnB NOR Bank ASA, filial Sverige: +46 704 93 48 68, bond.syndicate@dnb.no

Nordea Bank Abp: +45 6161 2996, NordeaLiabilityManagement@nordea.com

För ytterligare information vänligen kontakta Bolaget:
Kristina Franzén

CFO/ Ekonomidirektör
kristina.franzen@bilia.se
Telephone: +46 10-497 73 40

Gothenburg September 21, 2020

Bilia AB (publ)

Denna information är sådan information som Bilia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 september 2020, kl. 07:30.

Fakta om Biliakoncernen

Bilia är en av Europas största bilkedjor med en ledande position inom service och försäljning av personbilar och transportbilar. Bilia har cirka 140 anläggningar i Sverige, Norge, Tyskland, Luxemburg och Belgien. Bilia säljer personbilar av märket Volvo, BMW, Toyota, Renault, Lexus, MINI, Dacia, Alpine samt transportbilar av ­märket Renault, Toyota och Dacia.

Bilia har idag en fullt utbyggd verksamhet med försäljning av nya bilar, e-handel, reservdelar och butiksförsäljning, service- och skadeverkstäder, däck och bilglas samt finansiering, försäkring, biltvätt, drivmedelsstationer och bildemontering under samma tak, vilket ger ett unikt erbjudande.

Bilia omsatte cirka 30 mdkr år 2019 och hade cirka 5 000 anställda.

Bilaga