De oberoende Morningstar-jämförelser placerar Aktias fonder i topp

 

Aktias fonder får toppbetyg i Morningstars jämförelser och är i särklass jämfört med andra fondbolag i Finland. Genomsnittet för Aktias fonder var 4,20 stjärnor i augusti 2020 medan den näst bästa i jämförelsen hade i genomsnitt 3,77 stjärnor. I jämförelsen som baserar sig på Morningstars ratingar beaktas det fondandelsslag som fått flest stjärnor för varje fond.

”Vi är mycket glada över att vårt fruktbara och långsiktiga arbete syns så här tydligt. I Morningstars jämförelser kan man vara framgångsrik endast om man har haft mycket goda långsiktiga resultat”, säger portföljförvaltare Jetro Siekkinen, som ansvarar för Aktias placeringsverksamhet. ”Framgången är ett starkt bevis på en resultatrik aktiv portföljförvaltning, vilket syns framför allt i utvecklingen av våra kunders placeringar.”

Morningstar är en oberoende aktör som analyserar och jämför placeringsmarknader och placeringsprodukter. Den kategoriserar fonderna i olika grupper enligt deras egentliga innehåll, till exempel enligt geografiskt område, placeringsstil och placeringsinriktning. Fonder som kategoriseras ska ha minst tre års avkastningshistorik.

Morningstar rangordnar fonderna gruppvis och delar ut stjärnor på basis av rangordningen. Fondens långsiktiga riskjusterade avkastning avgör rangordningen. Fonder som placerar sig bland de tio bästa procenten får fem stjärnor medan de som placerar sig bland de tio sämsta procenten får en stjärna. Bedömningen görs varje månad.

I Aktias fonder betonas ränte- och valutainstrument i tillväxtområden, europeiska företagsobligationer samt nordiska aktier. Alla fonder är aktivt förvaltade.

”I synnerhet när osäkerheten är stor, som till exempel nu under coronakrisen, betonas åter värdet av aktiv portföljförvaltning”, säger Siekkinen. ”Också de färskaste undersökningarna visar att de bästa portföljförvaltarna medför tydligt mervärde särskilt under lågkonjunkturer samt när man är verksam på tillväxtmarknaderna.”

Tidigare i år vann Aktia redan för sjätte gången kategorin för Årets räntefondförvaltare i Morningstars Finland Awards 2020-tävling. Aktias räntefondförvaltning har legat regelbundet på topp i Morningstars mätningar sedan år 2013.

Aktia har även med Aktia Corporate Bond+-fonden vunnit i Refinitiv Lipper Fund Awards 2020-jämförelsen i serien ”Bond EUR Global Corporates” i kategorin ”Best Fund Over Past 10 years”. Fondpriset delades ut på basis av den bästa avkastningsutvecklingen.

Fonders Morningstar-rating in genomsnitt


Morningstar är ett företag som utför oberoende placeringsundersökningar, som bland annat månatligen publicerar ratingar av fonder. Morningstar kategoriserar fonderna i olika grupper enligt deras egentliga innehåll, till exempel enligt geografiskt område, placeringsstil och placeringsinriktning. Rangordningen baserar sig på fondens långsiktiga riskjusterade avkastning. I varje grupp ställs fonderna i rangordning och ges 1–5 stjärnor. Bästa 10 % får 5 stjärnor och svagaste 10 % får 1 stjärna. I jämförelsen används för varje fondbolag det fondandelsslag i var fond som fått flest stjärnor. Fonden ska ha tre års avkastningshistorik. Bedömningen görs varje månad. Fondernas historiska avkastning är ingen garanti för deras framtida utveckling. Fondernas värde kan stiga eller sjunka och kunden kan förlora de placerade medlen delvis eller i sin helhet. Aktias fonder förvaltas av Aktia Fondbolag Ab.

För ytterligare information:


Jetro Siekkinen, portföljförvaltare, ansvarig för Aktias placeringsverksamhet, tfn +358 10 247 6564

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 750 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) 31.12.2019 uppgick till 9,9 miljarder euro och balansomslutningen till 9,7 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com