WEST: Ny affärspartner i Australien

West International har tecknat avsiktsförklaring, s.k. Letter of Intent (LoI), med det australiensiska företagen Cirralto Limited (ASX:CRO). Samarbetet syftar till att distribuera Wests betallösning i Australien.

Wests lösning för kortbetalningar är sedan tidigare certifierad av branschorganisationen PCI samt ledande kortvarumärken som exempelvis MasterCard, Visa , American Express och Union Pay.

Cirralto är noterat på ASX och levererar affärskritiska IT-lösningar, system och tjänster till företag inom handel, tillverkning, inköpssammanslutningar, franchise-nätverk, m.m. Samarbetet med West möjliggör för Cirralto att integrera betaltjänster i sitt produkterbjudande vilket stärker affären mot existerande och nya kunder.


För ytterligare information kontakta:

Sten Karlsson, vd West International AB
Mobil: 070-555 6065
E-post: sten.karlsson@westint.se

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, 08-463 80 00.

Denna information är sådan information som West International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2017 kl. 09:00 CET.

http://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/472c6d06-eb15-4cbe-8f9a-cae77c1224e8