ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER 27.11.2017

ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER 27.11.2017

Helsingforsbörsen

Datum                             27.11.2017
Börshandel                        KÖP
Aktieserie                        AKTAV             
Aktiemängd                        10 700        aktier
Kostnad, totalt                   98 593,80     EUR
Snittkurs / aktie                 9,214374      EUR
Högsta kurs / aktie               9,24          EUR
Lägsta kurs / aktie               9,15          EUR


I bolagets besittning finns efter köpena 27.11.2017:
A-aktier 189 140 st.
R-aktier 6 658 st.


För Aktia Bank Abp

S-Banken Ab

Richard Johansson