Electras omsättning fortsätter visa positiv utveckling

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054

Pressmeddelande 2020-10-05

Electras omsättning fortsätter visa positiv utveckling

Electras starka omsättningstillväxt fortsätter även i årets tredje kvartal. Ökningen i kvartalet summeras till
15 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året, huvudsakligen drivet av försäljning inom kategorin
hemelektronikprodukter.

  • Det är glädjande att vårens fina försäljningsutveckling har fortsatt även under sommarmånaderna
    och i september. Extra glädjande är att våra kedjeanslutna butiker och våra övriga samarbetspartners
    upprätthåller sina volymer med avseende på det omvärldsläge vi befinner oss, säger Anneli Sjöstedt,
    VD och koncernchef för Electra

  • Vi tar oss med tillförsikt an årets avslutning där aktiviteterna i samband med Black Friday och den
    därefter kommande julhandeln är den viktigaste försäljningsperioden på året för Electra.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anneli Sjöstedt VD och koncernchef för Electra Gruppen, telefon 0480-584 59, mobil 070-52 584 59

Om Electra Gruppen (publ) orgnr. 556065-4054
Electra är verksamt inom två affärsområden, Retail och Logistik & IT. Retail utvecklar och driver koncept
för butikskedjor, som Elon Ljud & Bild, Em home och RingUp. Logistik & IT utvecklar och driver moderna
IT- och webblösningar i kombination med lagerhållnings- och distributionstjänster för tredje parts räkning.
Företaget har sitt kontor och huvuddelen av sin verksamhet i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC) är börsnoterad
på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small Cap.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 5 oktober 2020 kl. 15.45.

Bilaga