Valberedning för Sdiptech utsedd

Pressmeddelande

8 oktober 2020, 13:00

Valberedning för Sdiptech utsedd

Vid årsstämman den 18 maj 2020 gavs styrelsens ordförande i uppdrag att kontakta de röstmässigt största aktieägarna per 31 augusti 2020 och be dessa att utse ledamöter till en valberedning. I enlighet med detta har en valberedning inför årsmötet 2021 nu utsetts, bestående av:

  • Saeid Esmaeilzadeh
  • Helen Fasth Gillstedt (företrädare för Handelsbanken Fonder AB)
  • Ulrik Grönvall (företrädare för Swedbank Robur Fonder)
  • Jan Samuelson (Styrelseordförande i Sdiptech)

Valberedningens uppgifter och riktlinjerna för utnämningen av dess ledamöter beskrivs på företagets webbplats, www.sdiptech.se.

Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman och görs också tillgängligt på bolagets webbplats.

Aktieägare som har synpunkter och förslag till valberedningen kan höra av sig via mejl till: valberedningen@sdiptech.com eller med post till bolagets adress:

Valberedningen
Sdiptech AB
Nybrogatan 39
114 39 Stockholm

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på bolagets hemsida:  www.sdiptech.se

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 2 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 oktober 2020, kl 13:00.

Bilaga