Sdiptech AB (publ) tidigarelägger publicering av delårsrapport för tredje kvartalet till den 22 oktober 2020

Pressmeddelande

20 oktober 2020, 08:00

Sdiptech tidigarelägger publicering av delårsrapport för tredje kvartalet till den 22 oktober 2020

Sdiptech har beslutat att tidigarelägga publicering av delårsrapporten avseende det tredje kvartalet, då färdigställandet av rapporten gått snabbare än beräknat. Nytt datum för publicering är torsdagen den 22 oktober 2020. Tidigare aviserad tidpunkt var tisdagen den 3 november 2020.

Sdiptech offentliggör sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2020, torsdagen den 22 oktober 2020, kl. 08:00, och bjuder in till en presentation via en webbsändning samma dag kl. 14.00. Sdiptechs VD Jakob Holm och CFO Bengt Lejdström kommer att presentera delårsrapporten samt svara på frågor. Presentationen hålls på engelska.

Presentationen webbsänds
Sändningen går att följa via följande länk: https://www.finwire.tv/webcast/sdiptech/q3/

De presentationsbilder som används kommer att finnas tillgängliga under webbsändningen och kommer även att publiceras på bolagets hemsida, www.sdiptech.se, innan presentationen.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com
My Lundberg, IR & PR Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com  

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 2 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2020, kl 08:00.

 

Bilaga