BTS Group AB utser valberedning

P R E S S R E L E A S E

Stockholm, 26 oktober 2020

STOCKHOLM, SVERIGE - BTS GROUP AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, har fått en valberedning utsedd för företaget. BTS Groups AB:s tre största aktieägare har i samråd med styrelsens ordförande Reinhold Geijer utsett följande representanter att ingå i valberedningen:

  • Anders Dahl, utsedd av Henrik Ekelund
  • Erik Durhan, utsedd av Nordea Fonder
  • Reinhold Geijer, styrelseordförande, BTS Group AB
  • Stefan af Petersens, eget innehav

Anders Dahl har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2021 framlägga förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisorer samt förslag på arvode till styrelseledamöterna liksom arvodering av revisorer.

Aktieägare i BTS Group AB är välkomna att inkomma med förslag till valberedningens ordförande per e-post dalledulsing@me.com eller per post till:

BTS Group AB, Valberedningen, Grevgatan 34, 114 53 Stockholm.


Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:

Anders Dahl: dalledulsing@me.com   

Reinhold Geijer: reinhold.geijer@outlook.com


Om BTS Group AB (publ)

BTS är ett tjänsteföretag med huvudkontor i Stockholm och cirka 850 medarbetare vid 35 kontor i sex världsdelar. Vi fokuserar på individerna när organisationer ska genomföra strategiförändringar och arbetar med ledare på samtliga nivåer för att hjälpa dem att fatta bättre beslut, gå från beslut till handling och leverera resultat. Vi är övertygade om att man lär sig bäst genom egna erfarenheter. Under 30 års tid har vi skapat engagerande och effektfulla program med en djup och bestående inverkan på deltagarna och deras karriärer. Vi inspirerar till nya sätt att tänka och stärka de kritiska förmågor som medarbetare och ledare behöver för att skapa bättre affärsresultat.
It’s strategy made personal.
Våra tjänster möter en rad olika kundbehov, däribland: Strategigenomförande, Ledarskapsutveckling, Assessment för urval och utveckling, Affärsmannaskap, Utveckling av säljorganisationer, Coaching samt Digitala tjänster och evenemang med verktyg för genomförande av förändringar.
BTS är partner till närmare 450 företag och organisationer, inklusive fler än 30 av världens 100 största multinationella företag. Bland våra största kunder återfinns exempelvis: ABB, Chevron, Coca-Cola, Ericsson, EY, Hewlett Packard, Mercado Libre, Salesforce.com, SAP, and Tencent.
BTS Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen BTS B.
För mer information, besök oss på www.bts.com.

Bilaga