Q3 rapport Fenix Outdoor International AG

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG
Delårsrapport
2020-01-01 – 2020-09-30


Tredje kvartalet 2020-07-01 – 2020-09-30

 • Koncernens rörelseintäkter uppgick till TEUR
  186 821 (194 481), en minskning med 3,9%.
 • Koncernens EBITDA uppgick till TEUR 56 580 (57 280).
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till TEUR
  45 506 (45 486).
 • Koncernens resultat före skatt uppgick till TEUR
  43 243 (46 356).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till TEUR 32 408 (35 632).
 • Resultat per aktie uppgick till EUR 2,43 (2,68).


Perioden 2020-01-01 – 2020-09-30

 • Koncernens rörelseintäkter uppgick till TEUR
  419 747 (466 171), en minskning med 10,0%.
 • Koncernens EBITDA uppgick till TEUR 89 016 (108 486).
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till TEUR
  56 059 (76 379).
 • Koncernens resultat före skatt uppgick till TEUR
  52 944 (78 275).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till TEUR 37 149 (59 492).
 • Resultat per aktie uppgick till EUR 2,78 (4,44).


Händelser efter rapportperiodens slut

Förutom Covid19 påverkan har det inte inträffat något materiellt efter rapportperiodens slut. Situationen är fortfarande oförutsägbar ur många perspektiv och eventuella kommande / fortsatta ”lock downs” kan komma att påverka försäljningen i olika regionen, se också kommentarer från Styrelseordförande och not 3.

Återköp av egna aktier i bolaget

Per 2020-09-30 innehar företaget 119 598 egna B-aktier, vilket representerar 0,89% av aktiekapitalet.

Denna rapport innehåller information som Fenix Outdoor International AG är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08:30 den 29 oktober 2020.

KONTAKTPERSON Martin Nordin, Styrelseordförande +41 797 99 27 58


INNEHÅLL                              Sid.

Kommentar från styrelseordf     2-6
Verksamheten                          7-10
Finansiella rapporter                11-15
Noter                                      16-19
Granskningsrapport                  20


FINANSIELL INFORMATION

Aktuell finansiell information finns tillgänglig på www.fenixoutdoor.se
under fliken ”Investerare”
KALENDARIUM
EKONOMISK INFORMATION

Bokslutskommuniké 9 februari 2021


Bilaga