Substansvärdet per den 31 oktober 2020

Den 31 oktober 2020 var substansvärdet 242 kronor per aktie.

Sista stängningskurs den 30 oktober 2020 var 239,40 kronor för A-aktien och 227,60 kronor för C-aktien.


Stockholm den 2 november 2020

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information kontakta:

Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 08-666 64 00


Lämnad för publicering den 2 november 2020, kl. 10:00.

Bilaga