Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Delårsrapport för perioden maj – oktober 2017

Uppsala, 2017-12-01 08:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- ANDRA KVARTALET 1 augusti – 31 oktober 2017

·         Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 651 tkr (56)[1]

·         Rörelseresultatet var -22 129 tkr (-35 867)

·         Resultatet efter skatt uppgick till -25 094 tkr (-41 343)

·         Resultatet per aktie var -0,14 kr (-0,38)

·         Totalresultatet var -25 102 tkr (-41 339)

 

PERIODEN 1 maj – 31 oktober 2017

·         Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 671 tkr (92)

·         Rörelseresultatet var -50 549 tkr (-68 209)

·         Resultatet efter skatt uppgick till -56 807 tkr (-78 264)

·         Resultatet per aktie var -0,36 kr (-0,72)

·         Totalresultatet var -56 817 tkr (-78 251)

   

·         Försäljnings- och marknadsföringstillstånd har erhållits för Doxophos i Ryssland

·         Lånet från Nexttobe på 102,4 mkr har förlängts

·         Per Langö blev invald i Oasmias styrelse

·         CFO Fredrik Gynnerstedt har slutat

 

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

·         Försäljning av Paclical i Ryssland är igång

·         Bolaget har säkrat 28 mkr i finansiering genom konvertibellån

·         Bolaget har initierat en avnotering av aktien från Frankfurt Stock Exchange

 

VD KOMMENTERAR

Bästa aktieägare,

Hösten har börjat intensivt för Oasmia och fokus på kommersialisering blir allt mer framträdande. Den första ordern av Paclical inkom under kvartalet från vår nya partner i Ryssland, Hetero Group. Vi producerar för fullt och den första leveransen skeppades i november. De första produkterna var redan köpta av sjukhusdistrikten innan leverans. Vi arbetar vidare med att säkerställa produktion och ytterligare leveranser som kommer att skeppas löpande framöver.

Doxophos är vår andra nu godkända produkt i Ryssland. Till skillnad mot Paclical som erhöll godkännande för en indikation, så fick Doxophos godkänt för samtliga indikationer som den aktiva substansen doxorubicin är godkänt för. Dessa inkluderar bl a prostata-, bröst- och lungcancer. Innan försäljningen kan påbörjas måste Hetero Group få ett godkänt pris för produkten hos myndigheterna. De olika produkter som finns på världsmarknaden idag och är baserade på cytostatikasubstansen doxorubicin omsätter över en miljard dollar årligen.

Avseende registreringsprocessen av Apealea hos EMA pågår en kompletterande analys av data i en tidigare genomförd PK studie. Analysen görs för att svara på en fråga från myndigheten. Den specifika frågan rör således inte den pivotala studien, som inkluderade närmare 800 patienter med äggstockscancer. Jag och bolagets övriga ledning ser inga skäl till att detta kommer att innebära några hinder för kommande registrering och det kommer också stärka vår data när vi ansöker om marknadsgodkännande i USA.

Arbetet fortsätter med det av styrelsen tidigare fattade beslutet att överföra bolagets veterinära tillgångar till vårt amerikanska dotterbolag. Vår ambition är att notera bolaget, som nu är omdöpt till AdvaVet Inc. på Nasdaq Capital Market i New York. Transaktionen görs i syfte att ge bolaget stabil finansiell grund med extern finansiering vilket möjliggör vidareutveckling och kommersialisering på den amerikanska marknaden, den överlägset viktigaste marknaden för den här typen av produkter. Tidplanen för noteringen är under första halvan av 2018.

Bolagets kostnadsbesparingsprogram fortlöper och har inneburit signifikant lägre kostnader jämfört med motsvarande period i fjol. Inom ramen för detta har styrelsen beslutat att inleda en process för att avnotera Oasmias aktie från börsen i Frankfurt. Bolaget har efter kvartalets slut, refinansierat vissa av de utestående skuldförbindelserna som ingicks i juni 2017 med konvertibler om 28 mkr.

Full fart framåt!

VD

Mikael Asp

 

 

[1] Siffror inom parentes visar utfall för föregående räkenskapsår

 

 

         Frågor beträffande rapporten besvaras av:
         Mikael Asp, CEO, Tel: 018-50 54 40, E-post: mikael.asp@oasmia.com