Aktia Bank Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning – Juha Hammarén

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande 
4.11.2020 kl. 15.00

Aktia Bank Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning – Juha Hammarén

Den anmälningsskyldiga
Namn: Hammarén, Juha
Befattning: Annan person i högsta ledningen
Emittent: Aktia Bank Abp
LEI: 743700GC62JLHFBUND16

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 743700GC62JLHFBUND16_20201104090442_40

____________________________________________

Transaktionens datum: 2020-11-03
Handelsplats är inte tillämplig
Instrument typ: AKTIE
ISIN: FI4000058870
Transaktionens karaktär: TECKNING

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 1 095 Enhetspris: 8,45 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(1): Volym: 1 095 Medelpris: 8,45 EUR

Aktia Bank Abp

Mera information:
Mia Bengts, koncernjurist, tel. 010 247 6348

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Massmedier
www.aktia.com

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 750 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) uppgick 31.12.2019 till 9,9 miljarder euro och balansomslutningen till 9,7 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.