Saniona meddelar nytt datum för publicering av delårsrapport för Q3 2020

PRESSMEDDELANDE

4 november 2020

Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelar idag att Saniona AB:s styrelse har beslutat att senarelägga publiceringen av delårsrapporten för Q3 2020 till 30 november 2020 med anledning av Thanksgiving-helgen i USA. Tidigare kommunicerat datum för publicering var 26 november 2020.

Den uppdaterade finansiella kalendern för 2020 är som följer:
Delårsrapport Q3: 30 november 2020
Bokslutskommuniké 2020: 25 februari 2021

För mer information, vänligen kontakta
Trista Morrison, Chief Communications Officer, kontor +1 781 810 9227, e-post: trista.morrison@saniona.com 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 4 november 2020 kl. 18:00 CET.

Om Saniona
Saniona är ett biofarmaceutiskt företag som fokuserar på forskning, utveckling och kommersialisering av behandlingar mot sällsynta sjukdomar i centrala nervsystemet. Bolaget har fyra program i klinisk utveckling. Saniona avser att på egen hand utveckla och kommersialisera behandlingar av sällsynta indikationer som Prader-Willis syndrom och hypotalamisk fetma. Forskningen fokuseras på jonkanaler och företaget har en bred portfölj av forskningsprogram. Saniona har samarbeten med Boehringer Ingelheim GmbH, Productos Medix, S.A de S.V och Cadent Therapeutics. Saniona har sin bas i Köpenhamn, och i Boston, USA. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på www.saniona.com.

Bilaga