Mandalay Resources Corporation tillkännager resultatrapporten för tredje kvartalet 2020

TORONTO, Nov. 13, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) är glada över att tillkännage resultatrapporten för kvartalet som slutade den 30 september 2020.

Bolagets sammanfattade och konsoliderade delårsrapporter för kvartalet som slutade den 30 september 2020, tillsammans med ledningens diskussion och analys (”MD&A”) för motsvarande period, finns tillgängliga under bolagets profil på www.sedar.com och på bolagets webbplats www.mandalayresources.com. Alla valutor i detta pressmeddelande avser US-dollar om inget annat är angivet.

Höjdpunkter för tredje kvartalet 2020:

  • Kvartalsintäkter på 49,8 miljoner USD, de högsta sedan andra kvartalet 2016;
  • Justerad EBITDA på 26,7 miljoner USD, det näst högsta i bolagets historia;
  • Fritt kassaflöde på 17,0 miljoner USD och nettokassaflöden från den löpande verksamheten på 28,9 miljoner USD; och
  • Justerat nettoresultat på 9,8 miljoner USD eller 0,11 USD per aktie och koncernens nettoresultat på 0,6 miljoner USD eller 0,01 USD per aktie.

Dominic Duffy, President och Chief Executive Officer på Mandalay, kommenterar på följande sätt:

”Mandalay Resources hade att enastående resultat under tredje kvartalet 2020. Vi genererade våra högsta kvartalsintäkter sedan andra kvartalet 2016 och vår kvartalsjusterade EBITDA var den näst högsta någonsin – vi har inte sett sådana resultat sedan fjärde kvartalet 2012. Bolagets enastående rörelseresultat styrdes av ännu ett oöverträffat rekord för kvartalsjusterad EBITDA vid Costerfield på till 18,8 miljoner USD, som översteg föregående kvartalets rekord på 15,4 miljoner USD. Till följd av detta genererade vi en justerad EBITDA på 26,7 miljoner USD på konsoliderad basis under kvartalet, vilket gjorde att vi hittills är uppe i 68,9 miljoner USD – vilket innebär 400 % mer än de 14,9 miljoner USD under samma period förra året. Vår konsoliderade kontantkostnad för kvartalet var 826 USD per säljbart guldekvivalent uns jämfört med 1 186 USD under samma period förra året.

Duffy fortsätter, ”Bolaget maximerade sitt tredje kvartal i rad med förbättrad operativ prestation i kombination med höga metallpriser och oföränderliga kostnader, och uppvisade ett starkt fritt kassaflöde på 17,0 miljoner USD. Vi ökade vår kassabehållning sedan föregående kvartal med 57 % och avslutade tredje kvartalet 2020 med en kassabehållning på 32,9 miljoner USD. Vi ligger mycket bra till för att uppnå vårt mål om en neutral nettoskuld 2021.”

Duffy tillägger, ”Vid Costerfield var tredje kvartalet 2020 ännu ett kvartal med en produktion av hög kvalitet med genomsnittliga bearbetade halter på 11,5 g/t guld och 4,1 % antimon. Costerfield hade en kvartalsomsättning på 27,9 miljoner USD, en förbättring på 22 % jämfört med föregående kvartal och en justerad EBITDA-marginal på 67 % för kvartalet. Vi räknar med ytterligare förbättringar under fjärde kvartalet och att Costerfields produktion under 2021 kommer att överstiga produktionen för 2020.”

Duffy fortsätter, ”Björkdal hade ännu ett stabilt kvartal med en stadig, lönsam guldproduktion på 11 044 uns, som medförde 21,9 miljoner USD i intäkter och 9,6 miljoner USD i justerad EBITDA. Vi förväntar oss att Björkdal kommer att förbättras operativt och ekonomiskt under de kommande kvartalen när vi utvidgar till de höghaltiga, lägre nivåerna i Aurora-zonen.”

Duffy avslutar, ”Under de senaste nio månaderna har Mandalay visat en markant förbättring, både operativt och ekonomiskt. Nu när vår operativa rekonstruktion vid Costerfield är klar och vi har en förbättrad ekonomisk utveckling samt ett högt kassaflöde för tredje kvartalet i följd, är jag nöjd med bolagets nuvarande utveckling – vi förväntar oss att denna trend ska hålla i sig och är glada över en stark avslutning på 2020.”

Finansiell sammanfattning för tredje kvartalet 2020

Följande tabell sammanfattar bolagets finansiella resultat för de tre och nio månader som slutade den 30 september 2020 och 2019:

 Three months
ended
Sept 30,
2020
Three months
ended
Sept 30,
2019
Nine months
ended
Sept 30,
2020(3)
Nine months
ended
Sept 30,
2019
 $’000$’000$’000$’000
Revenue49,753 28,798 133,654 85,058 
Cost of sales21,418 21,610 59,984 65,755 
Adjusted EBITDA (1)26,727 5,555 68,901 14,906 
Income from mine ops before depreciation, depletion28,335 7,188 73,670 19,303 
Adjusted net income (loss) (1)9,823 (961)22,639 (5,346)
Consolidated net income (loss)635 (1,403)(5,413)(12,487)
Capital expenditure(12,083)(10,094)(32,684)(27,744)
Total assets283,379 252,042 283,379 252,042 
Total liabilities173,281 139,494 173,281 139,494 
Adjusted net income (loss) per share (1)0.11 (0.01)0.25 (0.07)
Consolidated net income (loss) per share (2)0.01 (0.02)(0.06)(0.16)

1Justerad EBITDA, justerad nettovinst (förlust) före extraordinära engångsposter och justerad nettovinst (förlust) per aktie är mått som inte gäller för IFRS. Se ”mått som inte gäller för IFRS” i slutet av detta pressmeddelande”.
2Som ett resultat av en aktiekonsolidering den 2 juli 2019 har bolaget omarbetat antalet stamaktier och vinst (förlust) per aktie för alla tidsperioder som presenteras.
3Inkluderar omräkningar för de tre månader som slutade den 31 mars 2020 och den 30 juni 2020 relaterade till en reduktion av förlusten på finansiella instrument som uppgår till 1,5 miljoner USD.

Under tredje kvartalet 2020 genererade Mandalay en omsättning på 49,8 miljoner USD, som är 73 % högre än under tredje kvartalet 2019. Ökningen beror på att Mandalay sålde 8 188 fler uns guldekvivalent under tredje kvartalet 2020 jämfört med tredje kvartalet 2019. Bolagets realiserade guldpris under tredje kvartalet 2020 ökade också med 16 % jämfört med tredje kvartalet 2019, och det realiserade priset på antimon var oförändrat jämfört med föregående år.
  
Den konsoliderade kontantkostnaden per uns på 826 USD minskade med 30 % under tredje kvartalet 2020 jämfört med tredje kvartalet 2019, främst på grund av en ökad produktion och något lägre försäljningskostnader. Försäljningskostnader under tredje kvartalet 2020 jämfört med tredje kvartalet 2019 var 0,5 miljoner USD högre vid Costerfield, som uppvägdes av en minskning på 0,7 miljoner USD vid Björkdal. De konsoliderade allmänna och administrativa kostnaderna var 0,03 miljoner USD lägre jämfört med samma kvartal föregående år.

Mandalay genererade en justerad EBITDA på 26,7 miljoner under tredje kvartalet 2020, 377 % högre jämfört med bolagets justerade EBITDA på 5,6 miljoner USD under föregående kvartal. Justerad nettovinst uppgick till 9,8 miljoner USD under tredje kvartalet 2020, vilket utesluter förlusten av verkligt värde på 8,7 miljoner USD relaterade till guldsäkringarna i samband med den syndikerade faciliteten, liksom 0,5 miljoner USD i skötsel- och underhållskostnader, jämfört med en justerad nettoförlust på 1,0 miljoner USD under tredje kvartalet 2019. Konsoliderad nettovinst var 0,6 miljoner USD för tredje kvartalet 2020, jämfört med en förlust på 1,4 miljoner USD under tredje kvartalet 2019. Mandalay slutade det tredje kvartalet 2020 med 32,9 miljoner USD i kontanter och likvida medel.

Rörelsesammandrag från tredje kvartalet 2020

Tabellen nedan sammanfattar bolagets kapitalutgifter och driftskostnader per enhet för de tre månaderna som slutade den 30 september 2020 och 2019:

 

 
 Three months
ended
Sept 30,
2020
Three months
ended
Sept 30,
2019
Nine months
ended
Sept 30,
2020
Nine months
ended
Sept 30,
2019
$’000$’000$’000$’000
Björkdal     
 Gold produced (oz)11,04411,88033,04440,508
 Cash cost (1) per oz gold produced ($)1,0519411,061891
 All-in sustaining cost (1) per oz gold produced ($)1,5051,3321,4951,195
 Capital development2,5251,6607,0045,498
 Property, plant and equipment purchases2,4142,9657,1936,754
 Capitalized exploration3594121,343704
Costerfield     
 Gold produced (oz)11,7493,10332,72210,509
 Antimony produced (t)9914023,0451,348
 Gold equivalent produced (oz)14,6204,74543,04917,557
 Cash cost (1) per oz gold eq. produced ($)6571,8006221,413
 All-in sustaining cost (1) per oz gold eq. produced ($)1,0882,7149872,190
 Capital development3,9563,73610,63210,191
 Property, plant and equipment purchases1,5685213,0653,073
 Capitalized exploration1,2417833,3081,315
Consolidated     
 Gold equivalent produced (oz)25,66416,62576,09358,065
 Cash cost (1) per oz gold eq. produced ($)8261,1868121,049
 All-in sustaining cost (1) per oz gold eq. produced ($)1,3551,8581,2951,612
 Capital development6,4815,39617,63615,689
 Property, plant and equipment purchases3,9823,48610,2589,827
 Capitalized exploration (2)1,6201,2124,7902,228

1Kontantkostnad och sammanlagd kostnad är mått som inte gäller för IFRS. Se ”mått som inte gäller för IFRS” i slutet av detta pressmeddelande.
2Inkluderar aktiverade prospekteringskostnader som rör andra tillgångar utanför kärnverksamheten.

Björkdal guldgruva, Skellefteå, Sverige

Björkdal producerade 11 044 uns guld under tredje kvartalet 2020 till en kontantkostnad och AISC på 1 051 USD/uns respektive 1 505 USD/uns, jämfört med en kontantkostnad och AISC på 941 USD/uns respektive 1 332 USD/uns under tredje kvartalet 2019.

Costerfield guld-antimongruva, Victoria, Australien

Costerfield producerade 11 749 guldekvivalenta uns och 991 ton antimon för 14 620 guldekvivalenta uns under det tredje kvartalet 2020. På grund av den högre mängden producerad guldekvivalent minskade kontantkostnaden och AISC vid Costerfield till 657 USD/uns respektive 1 088 USD/uns jämfört med en kontantkostnad och AISC på 1 800 USD/uns respektive 2 714 USD/uns under tredje kvartalet 2019.

Cerro Bayo silver-guldgruva, Patagonien, Chile

Under tredje kvartalet 2019 spenderade bolaget 0,5 miljoner USD på underhåll vid Cerro Bayo jämfört med 0,4 miljoner USD under tredje kvartalet 2019. Cerro Bayo är för närvarande föremål för ett bindande optionsavtal mellan bolaget och Equus Mining (”Equus”) enligt vilket Equus har en option att förvärva Cerro Bayo. Ytterligare information finns i bolagets pressmeddelande från den 8 oktober 2019.

Lupin, Nunavut, Kanada

Utgifter för skötsel och underhåll vid Lupin uppgick till 0,1 miljoner USD under tredje kvartalet 2020, vilket var samma som tredje kvartalet 2019. Kostnader för återställning vid Lupin var 0,5 miljoner USD under tredje kvartalet 2020 jämfört med 0,8 miljoner USD under tredje kvartalet 2019.

Challacollo, Chile

Inga viktiga händelser inträffade under tredje kvartalet 2020. Ytterligare information om det slutgiltiga avtalet som tecknats med Aftermath Silver för försäljningen av Challacollo finns i bolagets pressmeddelande från den 12 november 2019.

La Quebrada, Chile

Koppar-silverprojektet La Quebrada i Chile fortsatte att vara till salu under hela perioden.

COVID-19

Coronaviruspandemin (”COVID-19”) finns i alla länder där bolaget är verksamt, med rapporterade fall i Kanada, Australien, Sverige och Chile. Bolaget har vid denna tidpunkt aktiverat kontinuitetsplaner på alla anläggningar. Ledningen fortsätter att övervaka utvecklingen i alla jurisdiktioner och anpassar planeringen efter behov. Mer information finns i bolagets pressmeddelande från den 20 mars 2020.

Bolaget förväntar sig för närvarande att den starka rörelseutvecklingen som sågs under tredje kvartalet kommer att fortsätta, men COVID-19-pandemin skapar osäkerheter. För närvarande upprätthåller bolaget sin befintliga produktionsplan för 2020, men fortsätter att noga övervaka situationen i både Australien och Sverige och kommer att göra justeringar om det behövs.

Konferenssamtal

Mandalays ledning kommer att hålla ett konferenssamtal för investerare och analytiker den 12 november 2020 kl. 08.00 (Toronto-tid).

Analytiker och intresserade investerare inbjuds att delta genom att använda följande uppringningsnummer:

Participant Number:  (201) 689-8341 
Participant Number (Toll free):  (877) 407-8289 
Conference ID:13713074 

En inspelning av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig till kl. 23.59 (Toronto -tid), den 26 november 2020, och nås på följande uppringningsnummer:

Encore Toll Free Dial-in Number: (877) 660-6853 
Encore ID:  13713074 

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag verksamt inom naturresurser som har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget fokuserar på att öka produktionen vid sin guld- och antimonverksamhet i Australien, och guldproduktion från sin verksamhet i Sverige för att skapa kortsiktigt kassaflöde.

Framåtblickande uttalanden

Detta nyhetsmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om bolagets förväntade resultat under räkenskapsåret 2020 och för 2021.Läsarna varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 30 mars 2020. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt att identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som  leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid tiden för sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.

Mått som inte gäller för IFRS

Detta pressmeddelande kan innehålla hänvisningar till justerad EBITDA, justerat nettoresultat, fritt kassaflöde, kontantkostnad per säljbart producerat guldekvivalent uns, kontantkostnad per säljbart uns av producerat silver netto av guldkrediter och AISC. Dessa är samtliga mått som inte gäller för IFRS och inte har någon standardiserad betydelse enligt IFRS. Därför är det möjligt att dessa mått inte är jämförbara med liknande mått som presenteras av andra emittenter.

Ledningen använder EBITDA och fritt kassaflöde som mått för rörelseresultat för att bidra till bedömningen av Bolagets förmåga att generera likviditet genom att använda kassaflöde till att finansiera framtida behov av rörelseinvesteringar och finansiera framtida anläggningskostnader samt för att bidra till att jämföra finansiella resultat från period till period på en konsekvent basis. Ledningen använder det justerade nettoresultatet för att göra det lättare att förstå bolagets finansiella resultat före inverkan från extraordinära eller engångsposter. Bolaget anser att dessa mått används av och är användbara för investerare och andra användare av Bolagets finansiella redovisningar när de ska utvärdera Bolagets rörelse- och kassaresultat. Detta beror på att de med hjälp av dessa kan analysera Bolagets finansiella resultat utan att ta hänsyn till extraordinära poster, icke kontanta poster och sidoposter, som kan variera mycket från bolag till bolag och mellan olika perioder.

Bolaget definierar justerad EBITDA som intäkt från gruvverksamhet, med avdrag för administrativa kostnader, och före räntor, skatter, icke-kontantavgifter/(-intäkter), koncerninterna kostnader och finansieringskostnader. Bolaget definierar justerat nettoresultat som nettoresultat före engångsposter. Engångsposter är intäkts- och utgiftsposter som presenteras separat på grund av deras art och i vissa fall förväntade sällsynta händelser som ger upphov till dem. En avstämning mellan justerad EBITDA och justerat nettoresultat å ena sidan och konsoliderat nettoresultat å andra sidan ingår i MD&A.

Bolaget definierar fritt kassaflöde som ett mått på bolagets förmåga att generera och hantera likviditet. Det beräknas med utgångspunkt från nettokassaflödet från den löpande verksamheten (enligt IFRS) minus investeringar och leasingavgifter. Se avsnitt 1.2 i MD&A för en avstämning mellan fritt kassaflöde och nettokassaflöden från den löpande verksamheten.

För Costerfield beräknas producerat säljbart guldekvivalent uns genom att addera antalet ton av säljbart antimon som producerats under perioden, multiplicerat med det genomsnittliga antimonpriset, till producerat säljbart gulduns vilket delas med periodens genomsnittliga guldpris. Den totala kontanta driftkostnaden som är associerad med produktionen av dessa säljbara ekvivalenta uns under perioden, delas sedan med producerade säljbara guldekvivalenta uns för att ge kontantkostnaden per säljbart producerat ekvivalent uns. Kontantkostnaden exkluderar royalty-kostnader. Anläggningens AISC-kostnader inkluderar totala kontanta driftskostnader, upprätthållande av gruvkapital, royalty-kostnader, tillskott och minskningar. Upprätthållande kapital återspeglar det kapital som krävs för att upprätthålla varje anläggnings nuvarande verksamhetsnivå. Anläggningarnas AISC per guldekvivalenta uns under en period är lika med AISC dividerat med de säljbara guldekvivalenta uns som producerades under perioden.

För Björkdal delas sedan den totala kontanta driftkostnaden som är associerad med produktionen av säljbara gulduns under perioden, med producerade säljbara gulduns för att ge kontantkostnaden per producerat säljbart gulduns. Kontantkostnaden exkluderar royalty-kostnader. Sammanlagda kostnader för anläggningen omfattar totala kontanta driftkostnader, royalty-kostnader, tillskott, substansminskning, nedskrivning och amortering. Anläggningens AISC-kostnader inkluderar totala kontanta driftskostnader, upprätthållande av gruvkapital, royalty-kostnader, tillskott och minskningar. Upprätthållande kapital återspeglar det kapital som krävs för att upprätthålla varje anläggnings nuvarande verksamhetsnivå. Anläggningarnas AISC per guldekvivalenta uns under en period är lika med AISC dividerat med de säljbara guldekvivalenta uns som producerades under perioden.

För hela bolaget beräknas kontantkostnaden per säljbart guldekvivalent uns genom att summera guldekvivalenta uns som produceras på varje anläggning och dela totalen med summan för kontanta driftskostnader på anläggningarna. Koncernens kontantkostnad exklusive royaltykostnader samt allmänna och administrativa kostnader på bolagsnivå. Denna definition uppdaterades detta kvartal för att utesluta bolagens allmänna och administrativa kostnader för en bättre anpassning till branschstandarden. AISC per säljbara guldekvivalenta uns under perioden är lika med summan av kontantkostnader förknippade med produktion av guldekvivalenta uns på alla operativa platser under perioden plus bolagets fasta kostnader under perioden plus upprätthållande av gruvkapital, royalty-kostnader, tillskott, minskning, avskrivningar och amortering, dividerat med totala säljbara guldekvivalenta uns som producerats under perioden. En avstämning mellan försäljningskostnader och kontantkostnader samt kontantkostnad för alla AISC-kostnader ingår i MD&A.

Mer information:

Dominic Duffy
President och Chief Executive Officer

Edison International Nguyen
Manager, Analytics och Investor Relations

Kontakt:  
(647) 260-1566