SkiStar publicerar årsredovisning för 2019/20

SkiStar AB (publ) publicerar idag årsredovisning för 2019/20 på SkiStars webbplats, www.skistar.com/sv/corporate.

Denna information är sådan information som SkiStar AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Denna information lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 16 november 2020 klockan 07.30 CET.

Ytterligare information lämnas av:
Stefan Sjöstrand, Verkställande direktör, tel +46 (0)280 841 60.
Anders Örnulf, Ekonomi- och finansdirektör, tel +46 (0)280 841 60.

Kort om SkiStar:
SkiStar AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap. Koncernen äger och driver alpina skidanläggningar i Sälen, Åre och Vemdalen samt Hammarbybacken (Stockholm) i Sverige, Hemsedal och Trysil i Norge samt St. Johann in Tirol i Österrike. Marknadsandelen är i Sverige 53 %, i Norge 29 % och totalt i Skandinavien 43 %. Kärnverksamheten är alpin skidåkning med gästens skidupplevelse i centrum. Verksamheten delas in i två segment; Drift av skidanläggningar och Fastighetsutveckling & exploatering. För mer information, se www.skistar.com/sv/corporate.

Bilagor