Workday levererar datahantering och maskinlärningsinnovationer för en finansvärld i förändring

Framsteg gällande hantering av data skapar nya insiktsnivåer och resultatansvar för dagens agila organisationer

STOCKHOLM, Sweden, Nov. 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday, Inc. (NASDAQ: WDAY), ledande inom molnapplikationer för ekonomi och HR, lanserar idag Workday Accounting Center och prediktiva prognoser drivna av maskininlärning (ML) för Workday Adaptive Planning, såväl som ytterligare funktioner till sina ekonomitjänster för att ge insikt, flexibilitet och effektivitet. Dessa innovationer förändrar hur kunderna interagerar med data, vilket ger CFO:er nya nivåer av insyn och kontroll.

Dagens ekonomiteam står inför utmaningen att vara mer flexibla mitt i det ständigt föränderliga affärslandskapet, än mer förstärkt av pandemin. Realtidsdata och insikt är nyckeln till flexibilitet, men många ekonomiorganisationer har slutat använda sig av datakällor och äldre redovisningssystem då de inte längre kan hålla jämna steg med dagens föränderliga värld. Värdefull tid spenderas på insamling, avstämning och validering av data istället för att leverera pålitliga insikter till organisationen. För att hantera dessa kritiska utmaningar fortsätter Workday att utveckla sina molnapplikationer och ekonomihanteringslösningar med maskininlärning och datahanteringsfunktioner.

Flexibilitet med Intelligent Data Foundation  
Workday går bortom gränserna för traditionella affärssystem och löser ett problem som har plågat branschen i årtionden - att hålla jämna steg med den ständigt ökande volymen av operativa data och omvandla dessa till bokföring och insikt snabbare och mer effektivt. Workday Accounting Center som nu är kommersiellt tillgängligt med tidiga användare som CNA och Shelter Insurance, innebär en grundläggande förändring i hur ekonomiavdelningar hanterar operativa data.

Workday Accounting Center gör det möjligt för kunder att samla in operativa data och berika dessa med meningsfulla attribut för att sedan omvandla dem till bokföring. Detta gör det möjligt för kunder att hantera operativa och ekonomiska data från flera källor med en enda kontrollpunkt över hela företaget.

Med Workday Accounting Center kan till exempel ett försäkringsbolag ladda in sina operativa transaktioner, som fordringar eller försäkringsuppgifter – i systemet, skapa bokföringsposter (journal) för transaktionerna och sedan rapportera och analysera dem med fullständig insyn i källtransaktionerna, så kallat data linage. Detta gör att ekonomiteam inte behöver förlita sig på informationsteknik (IT), och ger kostnadsbesparingar som uppskattas till upp till 50 procent för att upprätthålla bokföringsregler. Att kombinera Workday Prism Analytics och Workday Financial Management skapar en intelligent datagrund som också driver ML-aktiverade transaktioner och processer.

Maskininlärning ger intelligent planering som i sin tur ger prediktioner
Planering har blivit ännu viktigare för organisationer som försöker ta sig igenom pandemin, med 30 gånger fler prognoser jämfört med pre-pandemisk verksamhet. För att möjliggöra prognoser med ännu större noggrannhet, fortsätter Workday att utveckla sina smarta planeringsfunktioner som möjliggör planering utan begränsningar, och som kan förutse vad som kommer att ske härnäst med större noggrannhet och pålitlighet, detta genom att utnyttja ML i grunden.

Med hjälp av förutsägelser gällande tidperioder – processen att simulera händelser under en tidsperiod för att kunna göra mer exakta förutsägelser, tillämpar Workday styrkan av ML för att möjliggöra prediktiv analys med Workday Adaptive Planning. ML-algoritmerna använder historiska såväl som aktuella data för att förutsäga sannolika resultat för intäkter, kostnader och andra kritiska affärsvariabler som tillsammans skapar en förutseende prognos. Prediktiva prognoser skapas baserat på tusentals eller till och med hundratusentals datapunkter som samlas in från hela företag, inklusive till exempel försäljning-, HR-, marknadsföring- och tillverkningsdata. Med hjälp av anomalidetektering i Workday Adaptive Planning identifieras avvikelser och flaggar automatiskt om ett potentiellt problem. Nya rapporteringsfunktioner gör det enkelt att jämföra en ML-driven prognos mot en förutsedd sådan innan någon av prognoserna följs, vilket gör att organisationer kan vara säkra på att de fattar bästa möjliga beslut.

Då prediktiv prognos är inbäddat i analysmotorn i Workday Adative Planning, kommer den att lära sig allt mer över tid och ju mer data som läggs till, dess större insikter kommer att uppnås. Den förutseende prognosfunktionen är nu tillgänglig för alla Workday Adative Planning-kunder.

Kontinuerling innovation för ekonomiavdelningen
Workday’s senaste lansering innehåller även viktiga nyckelfunktioner för CFO-kunder som fokuserar på att ge djupare insikt och tillförlitlighet för att höja prestandan för ekonomifunktionen. Noterbara förbättringar inkluderar:

  • Inbäddad ad hoc analys avseende realtidsdata. Tillgängligheten av Discovery Boards återspeglar Workdays fokus på att bädda in analys i grundläggande ekonomisapplikationer. Med Discovery Boards kan bokföring- och ekonomiteam enkelt se och analysera data i realtid på riktiga transaktioner som görs i Workday – allt i ett och samma system. Med tillgång till nästan 200 datakällor över grundläggande ekonomi- och spend-management-hantering, kan kunder på ett enkelt och säkert sätt utföra ad hoc-analys med ett inbäddat dra-och-släpp visualiseringsverktyg.

  • Enhetlig planering och verkställande. Workdays kunder kan nu publicera planer från Workday Adaptive Planning direkt till Worday Financial Management och vice versa, vilket gör det enkelt att jämföra faktiska situationer med prognoser i samma system, något som ytterligare effektiviserar ekonomiprocesser. Detta ger enklare åtkomst för realtidsanalys och komprimerar cykeln för planering och verkställande för större flexibilitet.

Kommentarer till nyheterna
”Vi fortsätter att leverera vår vision för en ekonomivärld i förändring genom att utöka datahantering, självbetjäningsanalyser och maskinlärningsdrivna processer för att hjälpa ekonomiledare att bättre navigera kontinuerliga störningar och förändringar”, säger Barbara Larson, chef för ekonomihantering på Workday. ”Dessa innovationer låser upp kraften av data på nya sätt och ger kunder ögonöppnande insikter som tidigare var svåra – eller till och med omöjliga – att få. Tillsammans med våra kunder skapar vi friktionsfria ekonomiprocesser och bästa praxis som ger organisationer bättre värde.”

”Med Workday Accounting Center har vi kunnat ge upp vår gamla bokföringslösning och vi har förenklat vår teknikmiljö, fått förbättrad flexibilitet och skalbarhet samt tillhandahållit större affärsägarskap och kontroll av programvara till vårt bokförings- och ekonomiteam”, säger Bharat Shahdadpuri, AVP, Workday Finance & Data Management, CNA, ett av de största amerikanska kommersiella fastighets- och skadeförsäkringsbolagen. ”Nu har revisorer som använder affärsspråk tillgång till finansiell information, utan behov av teknisk tolkning. Finansiell rapportering görs i Workday, och vi har förbättrat de system som används för ekonomisk analys, datalinjering och felkorrigering. Vi är glada över att redan har minskat våra ägarkostnader samtidigt som vi kunnat introducera nya funktioner snabbare.”

”CFO:er och CIO:er inser att de måste anamma ny digital teknik för att kunna hantera den ständigt ökande volymen av data som krävs idag”, säger R ”Ray” Wang, grundare och huvudanalytiker, Constellation Research, Inc. ”Eftersom det är så omständligt att byta från äldre system, känner ledande företag att de behöver en lösning som kan skala och utvecklas under det kommande decenniet. Intelligent data, maskininlärning och ett robust ekosystem är viktiga faktorer för företag när de väljer sin nästa partner för ekonomihanteringssystem.”

Ytterligare information:

Om Workday
Workday är en ledande leverantör av molnapplikationer för ekonomi och HR och hjälper kunder att anpassa sig till och utvecklas i en värld i förändring. Workdays applikationer för ekonomisk förvaltning, HR, planering, spend management och analys används av tusentals organisationer världen över – från medelstora företag till över 45 procent av Fortune 500-koncerner. För mer information om Workday, se workday.com.

Uttalanden om framtiden och förväntade resultat: 

Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtiden och förväntade resultat samt fördelar med lösningar och erbjudanden från Workday. Ord så som ”tro”, ”kan”, ”kommer att”, ”uppskatta”, ”fortsätta”, ”förutse”, ”tänka”, ”förvänta”, ”söka”, ”planera” ”projektera” och liknande uttryck utmärker denna typ av uttalanden, som kan komma att innehålla osäkerheter, risker och antaganden. Om antaganden visar sig vara felaktiga, kan de faktiska resultaten skilja sig väsentligt från de citat som angivits. Risker inkluderar det som beskrivs och anges i våra ansökningar hos Securities and Exchange Commission (SEC), inklusive vårt formulär 10-Q för skattekvartalet som sträckte sig till och med 30 april 2020 samt framtida rapporter som kan komma att registreras hos SEC. Workday kommer inte att uppdatera dessa uttalanden i efterhand.

Icke-släppta tjänster eller funktioner som det hänvisas till i detta dokument, på vår webbplats, i andra pressmeddelanden eller offentliga uttalanden som för närvarande inte är tillgängliga, kan komma att ändras och/eller inte levereras som planerat, eller inte alls. Kunder som köper tjänster från Workday, Inc. bör fatta sina köpbeslut baserat på tjänster och funktioner som för närvarande är tillgängliga.

© 2020 Workday, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Workday och Workday-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Workday, Inc. Andra märkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande respektive innehavare.

För mer information
Patrick Evenden
Workday
patrick.evenden@workday.com

Lovisa Fredriksson
PR Network
lovisa.fredriksson@thepr.network