Staten lånar 13 miljarder kronor på 25 år till 0,53 % ränta

Staten lånar 13 miljarder kronor på 25 år till 0,53 % ränta

Riksgälden lånade i dag upp 13 miljarder kronor till en ränta på 0,53 procent i den planerade emissionen av en ny 25-årig statsobligation. Den nya obligationen har den längsta löptiden av de lån som utgör Sveriges statsskuld.

Totalt deltog 55 investerare med en budvolym på 44,5 miljarder kronor i emissionen som genomfördes som en syndikering. Det innebär att en grupp banker sålde obligationen till villkor som Riksgälden godkänt. Obligationen prissattes till 14 baspunkter under den svenska swappräntan.

– Med den 25-åriga obligationen förlänger vi räntekurvan för svenska statsobligationer. Intresset för att delta i introduktionen var stort, vilket bidrog till en förmånlig prissättning för staten säger Johan Bergström, tillförordnad upplåningschef på Riksgälden.

Lånevillkor

Emittent Riksgäldskontoret
Storlek 13 miljarder kronor
Kupong 0,5 %
Förfallodatum 2045-11-24
Pris 99,299 %
Ränta 0,53 %
Ränteskillnad mot SEK swappränta -14 baspunkter
Ledarbanker Barclays , Danske Markets, Handelsbanken Markets, Natwest Markets, Nordea Markets, SEB , Swedbank

Fördelning mellan investerare

Fondförvaltare 42 %
Hedgefonder 24 %
Banker 14 %
Centralbanker och offentliga institutioner 14 %
Försäkring-och pensionsbolag 6 %


 Fördelning mellan regioner

Sverige 29 %
Storbritannien 28 %
Övriga Norden 21 %
Övriga Europa 11 %
Amerikanska kontinenten 10 %
Mellanöstern 1 %

Riksgälden kommer att erbjuda byten till den 25-åriga obligationen i en auktion den 11 december 2020 för att bygga upp den utestående volymen. Villkor för bytesauktionen annonseras den 20 november.

Den tidigare längsta nominella statsobligationen i den svenska statsskulden har en återstående löptid på 19 år.

Kontakt

Johan Bergström, tillförordnad upplåningschef, 08 613 45 68