Finansinspektionen tilldelar Aktia Bank Abp en ordningsavgift för fel i myndighetsrapporteringen

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
20.11.2020 kl. 12.35

Finansinspektionen tilldelar Aktia Bank Abp en ordningsavgift för fel i myndighetsrapporteringen

Finansinspektionen har 19.11.2020 påfört Aktia Bank Abp en ordningsavgift om 40 000 euro för fel i myndighetsrapporteringen under tiden 1.10.2017–31.3.2019 gällande information om exponeringar med anstånd (forbearance exposures) som kreditinstitut enligt regleringen regelbundet ska rapportera till Finansinspektionen för tillsyn.

Aktia Bank tar myndighetsrapporteringen och kvaliteten i data på största allvar. Banken har efter att ha upptäckt felen omedelbart vidtagit åtgärder för att utveckla sin rapporteringsprocess för att undvika motsvarade fel i fortsättningen. Ingen kund åsamkades skada av felen.

Aktia Bank Abp

Mera information:
Outi Henriksson, ekonomi- och finansdirektör, tfn 010 247 6236, outi.henriksson@aktia.fi
Mia Bengts, koncernjurist, tfn 010 247 6348, mia.bengts@aktia.fi

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Massmedier
www.aktia.com

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 750 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) uppgick 31.12.2019 till 9,9 miljarder euro och balansomslutningen till 9,7 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.