Nordea Bank AB (publ) - Avlistning av Instrument

Med anledning av det regulatoriska kravet i US HIRE Act (Section 871(m)) kommer Nordea Bank AB (publ) avlista ett certifikat med Autoliv som underliggande. Inga nya Instrument med Autoliv som underliggande kommer emitteras för att ersätta detta instrument. Certifikatet kommer avlistas 18 december 2017. Fram till dess kommer instrumentet att vara i status ”Buy Back” vilket betyder att innehavare av detta instrument endast kommer kunna sälja tillbaka innehavet till Nordea.

Under perioden då Instrumentet är satt i ”Buy Back” kan investeraren sälja innehavet i det relevanta instrumentet enligt tabell nedan. Om investeraren inte säljer innehavet under denna period kommer investeraren mottaga ett slutgiltigt belopp baserat på instrumentets slutvärde på sista handelsdag, 15 december 2017. Beloppet kommer utbetalas inte senare 10 (tio) bankdagar efter Avlistningsdagen.

 

Appendix 1

ISIN Instrument Delisting Date Last Trading Date
SE0005039443 Bull ALIV X3 N 2017-12-18 2017-12-15