Nasdaq Stockholm meddelar Morgan Stanley en varning

Stockholm, 5 december, 2017 – Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att Morgan Stanley & Co. International Plc (” Morgan Stanley ” eller ”Medlemmen”) har brutit mot regelverket för medlemmar vid Nasdaq Nordic (Nasdaq Nordic Member Rules ver. 3.1, December 1, 2016) (”NMR”) och har därmed meddelat Medlemmen en varning.

I februari 2017 hade Morgan Stanley , till följd av tekniska problem i dess system, åsamkats förluster genom två transaktioner i två certifikat. Morgan Stanley kände till att dess motpart i de två transaktionerna hade långa positioner i instrumenten, och genom att Medlemmen tillfälligt begärde så kallad Sold out Buy Back-status (”SOBB”) * för certifikaten var motpartens enda sätt att komma ur sina positioner i certifikaten att sälja tillbaka dem till Morgan Stanley till en kurs som Medlemmen själv bestämde.

Kurserna för de två certifikaten var under perioden som följde efter att SOBB-status hade införts märkbart lägre än föregående period då normala handelsförhållanden gällde. Inga förändringar i priset på de underliggande tillgångarna eller andra relevanta faktorer kunde förklara detta. Morgan Stanley har för sin del anfört att den förändrade prissättningen förklarades av de tekniska problem Medlemmen upplevde.

Enligt Disciplinnämnden har Morgan Stanley inte kunnat visa att sänkningen av priserna kunde anses reflektera gällande marknadsvärden, och att agerandet utgjort en allvarlig överträdelse av punkterna 4.6.1 och 4.6.2 i NMR. Nämnden konstaterar samtidigt att det funnits brister i kommunikationen från Nasdaq Stockholms sida, varför påföljden trots allvaret i överträdelserna kan stanna vid en varning.

En utförlig beskrivning av ärendet och Disciplinnämndens beslut finns publicerat på:

http://www.nasdaqomx.com/listing/europe/surveillance/stockholm/disciplinarycommittee/decisions/

I nämndens avgörande har deltagit f.d. justitierådet Marianne Lundius, direktören Stefan Erneholm, direktören Carl Johan Högbom, direktören Jack Junel och advokaten Wilhelm Lüning.

*Sold-out Buy-Back är ett verktyg avsett för likviditetsgaranter att använda då volymerna i emittentens utgivna finansiella instrument tagit slut. För att använda sig av funktionen måste emittenten kontakta Nasdaq Stockholm och begära att den påverkade orderboken placeras i så kallat SOBB-läge. Orderboken rensas då och en notkod sänds ut till marknaden.

Om Disciplinnämnden
Nasdaq Stockholms disciplinnämnd har till uppgift att pröva ärenden om börsmedlemmars och de noterade bolagens överträdelser av de regler som gäller vid börsen. Om börsen misstänker att en medlem eller ett bolag handlat i strid med regelverket anmäls detta till disciplinnämnden. Börsen utreder och driver ärendet och disciplinnämnden bedömer fallet och fattar beslut om eventuella sanktioner. Sanktioner för ett noterat bolag kan vara varning, vite eller avnotering. Vitesbeloppet kan uppgå till mellan 1 och 15 årsavgifter. Medlemmen kan drabbas av varning, vite eller avslutat medlemskap. De viten som nämnden dömer ut går inte till börsens verksamhet utan till en stiftelse som arbetar med forskning på värdepappersmarknaden. Disciplinnämndens ordförande och vice ordförande ska vara jurister med domarerfarenhet. Av övriga ledamöter ska minst två vara väl insatta i förhållandena på värdepappersmarknaden.

Ledamöter: F.d. justitierådet Marianne Lundius (ordf), justitierådet Ann-Christine Lindeblad (v ordf),  direktören Stefan Erneholm, direktören Anders Oscarsson, advokaten Wilhelm Lüning, direktören Jack Junel, civilekonomen Ragnar Boman, civilekonomen Carl Johan Högbom, advokaten Patrik Marcelius, auktoriserade revisorn Magnus Svensson Henryson och auktoriserade revisorn Svante Forsberg.

About Nasdaq
Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) is a leading global provider of trading, clearing, exchange technology, listing, information and public company services. Through its diverse portfolio of solutions, Nasdaq enables customers to plan, optimize and execute their business vision with confidence, using proven technologies that provide transparency and insight for navigating today's global capital markets. As the creator of the world's first electronic stock market, its technology powers more than 90 marketplaces in 50 countries, and 1 in 10 of the world's securities transactions. Nasdaq is home to approximately 3,900 total listings with a market value of approximately $12 trillion.

To learn more, visit: http://business.nasdaq.com

Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Iceland, Nasdaq Riga, Nasdaq Stockholm, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Vilnius, Nasdaq Clearing and Nasdaq Broker Services are respectively brand names for the regulated markets of Nasdaq Copenhagen A/S, Nasdaq Helsinki Ltd., Nasdaq Iceland hf., Nasdaq Riga, AS, Nasdaq Stockholm AB, Nasdaq Tallinn AS, AB Nasdaq Vilnius, Nasdaq Clearing AB and Nasdaq Broker Services AB. Nasdaq Nordic represents the common offering by Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Iceland and Nasdaq Stockholm. Nasdaq Baltic represents the common offering by Nasdaq Tallinn, Nasdaq Riga and Nasdaq Vilnius.

Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements

The matters described herein contain forward-looking statements that are made under the Safe Harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These statements include, but are not limited to, statements about Nasdaq and its products and offerings. We caution that these statements are not guarantees of future performance. Actual results may differ materially from those expressed or implied in the forward-looking statements. Forward-looking statements involve a number of risks, uncertainties or other factors beyond Nasdaq's control. These factors include, but are not limited to factors detailed in Nasdaq's annual report on Form 10-K, and periodic reports filed with the U.S. Securities and Exchange Commission. We undertake no obligation to release any revisions to any forward-looking statements.

MEDIAKONTAKT:
David Augustsson
+46 8 405 61 35
david.augustsson@nasdaq.com