Förvärv av egna aktier slutfört

Helsingfors, 2017-12-05 08:32 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

Aktia Bank Abp
Förändringar i återköpta aktier
5.12.2017 kl. 9.30

 

Förvärv av egna aktier slutfört


Aktia Bank Abp har slutfört förvärvet av egna aktier i enlighet med vad som börsmeddelades 18.10.2017. Bolaget har under perioden 9.11–4.12.2017 förvärvat totalt 185 000 aktier, serie A, till ett snittpris på ca 9,21 euro i offentlig handel i enlighet med NASDAQ Helsinki Oy:s regler. Totalpriset för aktieförvärven uppgick till 1 711 913,02 euro.

De egna aktier som förvärvats enligt ovan kommer att användas för bolagets aktiebelöningsprogram och arvodering av bolagets styrelseledamöter 2018, varom särskilt meddelas.

Efter förvärven har Aktia Bank Abp 237 440 aktier, serie A, och 6 658 aktier, serie R, i sin besittning. Efter förvärven kvarstår möjlighet att med styrelsens beslut förvärva ytterligare 15 000 A-aktier med stöd av det av Aktia Bank Abp:s bolagsstämma beviljade bemyndigandet om förvärv av egna aktier.

 

AKTIA BANK ABP
 

Mia Bengts, Koncernjuridik, tfn 010 247 6348
 

Avsändare: Anna Gabrán, Head of IR, tel. 010 247 6501
 

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
massmedier
www.aktia.com

 

Aktia erbjuder ett brett urval lösningar inom bank, kapitalförvaltning, försäkring och fastighetsförmedling. Aktias verksamhet koncentreras till det finländska kustområdet och tillväxtcentra i inlandet. Aktias ca 380 000 kunder betjänas via kontor, webben, mobila gränssnitt och per telefon. Aktias aktier (AKTAV, AKTRV) noteras på Nasdaq Helsinki Oy. Mera information om Aktia finns på www.aktia.com .