Sinch AB (publ): Beslut från extra bolagsstämma i Sinch AB (publ)

Stockholm, Sverige – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH

Sinch höll fredagen den 27 november 2020 extra bolagsstämma.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ytterligare ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Sinch-koncernen (”LTI II 2020”).

LTI II 2020 omfattar fyra serier av teckningsoptioner. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner under LTI II 2020 kan upp till 470 260 aktier komma att emitteras, vilket motsvarar en maximal utspädning om cirka 0,78 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar bolagets aktiekapital med 47 026,00 kronor.

I syfte att motverka spridningen av coronaviruset (COVID-19) genomfördes den extra bolagsstämman genom ett poströstningsförfarande och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.

För ytterligare information vänligen kontakta

Thomas Heath
Strategichef och ansvarig för investerarrelationer
Sinch AB (publ)
Mobil:          +46-722-45 50 55
E-post:        thomas.heath@sinch.com

Om Sinch

Sinch utvecklar digitala verktyg som möjliggör en personlig interaktion mellan företag och individer. Med Sinch molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla mobiltelefoner – inom en eller ett par sekunder – via meddelanden, röstsamtal, och video. Flera av världens största företag använder Sinch avancerade teknikplattform för att kommunicera med sina kunder, och Sinch är en etablerad mjukvaruleverantör till mobiloperatörer över hela världen. Sinch har vuxit med lönsamhet sedan det grundades 2008. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i mer än 40 ytterligare länder. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm: XSTO:SINCH. Besök oss på sinch.com.

Bilaga