MEDDELANDE

Med anledning av den föreslagna avknoppningen från Getinge AB av dotterbolaget Arjo AB kommer Nordea Bank AB (publ) att handelsstoppa Mini Futures, Bull- & Bearcertifikat och warranten med Getinge som underliggande tillgång.

Nordea Bank AB (publ)

Med anledning av den föreslagna avknoppningen från Getinge AB av dotterbolaget Arjo AB kommer Nordea Bank AB (publ) att handelsstoppa Mini Futures, Bull- & Bearcertifikat och warranten på Getinge enligt Bilaga 1, 2 och 3.

Handeln för Mini Futures och Bull- & Bearcertifikat på Getinge kommer att stoppas 7-12 december 2017. Warranten på Getinge kommer att handelstoppas 7-11 december 2017. Handeln för Mini Futures och Bull- & Bearcertifikat återupptas den 13 december 2017, då båda värdepapperstyperna endast kommer att baseras på Getinge AB:s aktiekurs. Handeln för warranten återupptas den 12 december 2017, förutsatt att handeln av aktier i Arjo AB har startat den 12 december 2017 i enlighet med Nasdaq:s börsmeddelande publicerat den 10 november 2017. När handeln av warranten upptagits kommer dess värde baseras på både Getinge AB:s och Arjo AB:s aktiekurs. Kortnamnet på warranten ändras i enlighet med Bilaga 3

Innan instrumenten handelsstoppas kan investerare köpa och sälja värdepappren som vanligt.

Nordea Bank AB (publ)

 

Bilaga 1 – Mini Futures

Instrument ISIN
MINI L GETINGE NORDNET 01 SE0009979792
MINI L GETINGE NORDNET 05 SE0010135053
MINI L GETINGE NORDNET 06 SE0010135061
MINI L GETINGE NORDNET 07 SE0010135079
MINI L GETINGE NORDNET 08 SE0010351106
MINI S GETINGE NORDNET 01 SE0009980808
MINI S GETINGE NORDNET 02 SE0009980816
MINI S GETINGE NORDNET 03 SE0009980824
MINI S GETINGE NORDNET 05 SE0010135046
MINI S GETINGE NORDNET 06 SE0010351387

 

 

(Fortsätter på andra sidan)

 

 

 

 

Bilaga 2 – Bull- & Bearcertifikat

Instrument ISIN
BEAR GETIB X1 NORDNET SE0009860034
BEAR GETIB X3 NORDNET SE0009860042
BEAR GETINGE X3N SE0004580231
BLANKA GETINGE N SE0005219029
Bull GETIB X3 NORDNET SE0009859564
Bull GETINGE X3N SE0004580223

 

 

Bilaga 3 – Warrant

Instrument ISIN Nytt kortnamn
GET7L 150NDS SE0010141952 GETARJ7L150NDSX