Substansvärdet per den 30 november 2020

Den 30 november 2020 var substansvärdet 278 kronor per aktie.

Sista stängningskurs den 30 november 2020 var 265,00 kronor för A-aktien och 261,60 kronor för C-aktien.


Stockholm den 1 december 2020

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information kontakta:

Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 08-666 64 00


Lämnad för publicering den 1 december 2020, kl. 10:00.

Bilaga