Anotos dotterbolag för utbildning Knowledge AI lanserar sin nya lösning för distansundervisning KAIT@HOME och ingår kommersiella pilotavtal med sex kunder

Stockholm, 17 december 2020 – Anoto Group AB (”Anoto” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Anotos dotterbolag för utbildning Knowledge AI har ingått kommersiella pilotavtal med kunder från USA (1), Kuwait (1), Jordanien (2) och Sydkorea (2) avseende sin nyligen lanserade lösning för distansundervisning, KAIT@HOME. Den nya lösningen för distansundervisning erbjuder en unik tvåvägskommunikation som möjliggör för elever att dela sitt arbete med lärare och resten av klassen. 

”Det här är en produkt som tillhandahåller en väsentlig funktion för att engagera elever som i realtid deltar i distansundervisning i ett virtuellt eller digitalt klassrum. Vi tror att lösningen markant förbättrar kvaliteten i undervisning och fyller gapet samt undanröjer begränsningarna som onlineundervisning innebär. Vi har omedelbart fått positivt gensvar från våra kunder och förväntar oss att utöka vår kundbas globalt eftersom COVID är ett globalt fenomen som delas av oss alla. Vi känner att det här är rätt produkt i den mest gynnsamma av tider för distansinlärning”, säger Joonhee Won, VD för Knowledge AI.

För ytterligare information kontakta:

Joonhee Won, CEO, Anoto Group AB

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 17 december 2020, kl. 08:00 CET.

Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto äger även Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar, som ett majoritetskontrollerat dotterbolag. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.

Bilaga