CityFibre och PQMS utökar utbildningssamarbetet

Hexatronic Group AB (publ)
556168-6360

Pressmeddelande 17 december 2020

CityFibre och PQMS utökar utbildningssamarbetet

PQMS Ltd., ett helägt dotterbolag till Hexatronic Group AB, har utökat sitt partnerskap med CityFibre, Storbritanniens tredje nationella digitala infrastrukturplattform, för att supportera deras treåriga rekryterings- och utbildningsprogram för att skapa upp till 10 000 jobb inom installation av fibernät i Storbritannien. PQMS, som för närvarande tillhandahåller utbildning för CityFibres installatörer i Coventry, kommer nu att öka sin kapacitet avsevärt och lansera nya program på ytterligare två platser i Bury och Pulborough.

PQMS tillhandahåller kurser till CityFibre så som arbete i väg (NRSWA), ackrediterad access- och infrastrukturutbildning (PIA), utbildning av lärlingar i nybyggnation av fibernät samt byggnation i BT Openreachs befintliga dukt och stolpar. Dessutom har CityFibre och PQMS utformat skräddarsydda utbildningsmoduler specifikt för CityFibres egen nätverksarkitektur. Särskilt fokus kommer att läggas på hälso- och säkerhetsutbildning samt tillse högsta kvalité i installationer.

För att CityFibre ska kunna bygga sitt ”Gigabit City Investment Program” på 4 miljarder pund, stöttar de sina installationspartners med långsiktiga kontrakt för byggnationer i både mindre och större städer. Dessutom tillhandahåller CityFibre rekryterings- och träningsprogram för deras installationspartners genom partners som PQMS. Syftet är att säkerställa att tillräckligt med utbildade installatörer finns för att nå CityFibres mål om att ansluta 8 miljoner hushåll med fiber.

“Vi är mycket glada över att utvidga vårt partnerskap med PQMS som har visat sig vara en värdefull och ambitiös partner i vår strävan att säkra kapaciteten i vårt utbyggnadsprogram. Utbildningen gör det möjligt att skapa en ny generation av installatörer med kunskap inom både installation och underhåll av framtidens digitala nätverk. Vi ser redan att de utexaminerade växer i sina nya roller och vi ser fram emot att tusentals fler kommer hjälpa oss att bygga en infrastruktur i världsklass för Storbritannien.” säger Richard Thorpe, Chief Delivery Officer på CityFibre.

”PQMS är mycket tacksamma över att stödja utvecklingen av CityFibres utbildningsprogram och att ha tilldelats ett leverantörsavtal där PQMS är huvudleverantör av utbildning av både CityFibres och deras installationspartners personal.” säger Liam Minehane, Chief Executive Officer på PQMS Training.

Hexatronic är en strategisk leverantör till CityFibre av passiva fiberoptiska lösningar inklusive fiberoptiska kablar, dukt och andra nätverkskomponenter.

”Vi är mycket glada över att ytterligare utöka vårt framgångsrika partnerskap med CityFibre. Förra året undertecknade vi ett avtal om att förse CityFibre med passiva fiberoptiska lösningar och vi har haft förmånen att stödja dem i uppbyggnaden av deras träningsprogram. Genom att utöka vårt utbud av utbildningstjänster på nya platser hjälper vi till att säkerställa att CityFibre och deras partners har utbildade installatörer till sitt förfogande för att hålla byggprogrammet i rörelse och att varje meter av det nybyggda nätverket byggs enligt högsta kvalitetsstandard. ” säger Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group.

Göteborg 17 december 2020

Henrik Larsson Lyon

VD Hexatronic Group

Vid eventuella frågor kontakta:

Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00

CityFibre är Storbritanniens tredje största nationella plattform för digital infrastruktur. Med befintliga nätverk i mer än 60 städer, erbjuder CityFibre som grossistnätverk till flera företag och konsumenttjänstleverantörer, lokala myndigheter och mobiloperatörer. CityFibre har pågående utbyggnadsprojekt och planer på att passera upp till 8 miljoner hem och företag med öppen fiberinfrastruktur. Ett växande antal Gigabit City-projekt för heltäckande fiberutbyggnad i städer har offentliggjorts samt att CityFibre fortsätter främja sina befintliga nätverkstillgångar för expansion. CityFibre är baserat i London och kontrolleras gemensamt av Antin Infrastructure Partners och West Street Infrastructure Partners. För mer information, se www.cityfibre.com.

PQMS Training grundades 1999 och är godkänd av över 20 branschackrediterande organisationer. PQMS är också godkänd för att leverera statligt finansierade lärlingsutbildningsprogram och det är Storbritanniens ledande oberoende telekom-, PIA- och infrastrukturutbildare. PQMS har sina utbildningscentra strategiskt placerade i Bedworth, Bury och West Sussex. Det finns även planer på att öppna ytterligare utbildningscentra i bland annat Skottland 2021. PQMS är en strategisk nationell utbildningspartner för CityFibre och stöder dess omfattande utbildnings- och rekryteringsprogram som ligger till grund för dess nationella utbyggnad av fiberinfrastruktur i landet. För mer information, se www.pqmstraining.co.uk

Hexatronic Group AB (publ) är en koncern som utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och systemlösningar med huvudsaklig fokus på den fiberoptiska marknaden. Hexatronic erbjuder ett brett sortiment av innovativa system- och produktlösningar för infrastruktur inom främst passiv fiberoptik med globala varumärken som Matrix, Viper, Stingray, Raptor, InOne, Drytech™, Lightmate®, Skyline och Wistom®. Hexatronic har sitt säte i Göteborg, Sverige och har bolag i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Tyskland,Italien, Estland, Lettland, Litauen, Kina, Nya Zeeland, USA och Kanada. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm under tickern HTRO. För mer information, se www.hexatronicgroup.com.

Bilaga