Värdet på förmedlingsförsäljningen vid Saga Furs’ auktion fördubblades från i fjol

Saga Furs Oyj, insidermeddelande 17.12.2020 kl. 19.20

Saga Furs ’ decemberauktion avslutades idag. På grund av Covid-19-pandemin och resebegränsningarna ordnades auktionen online och över 100 köpare från samtliga huvudmarknadsområden deltog. Det rådde livlig konkurrens vid auktionen. Av utbuden på över 800 000 minkskinn såldes över 80% och prisnivån steg i medeltal ca 50% jämfört med förra säsongen. Utbuden av blå- och shadowrävskinn omfattade totalt 120 000 skinn som såldes till 100%, och prisnivån steg ca 20%. Av utbuden på 100 000 mutations- och silverrävskinn såldes endast en femtedel till stabila prisnivåer. Inköpen gick huvudsakligen till Kina och en del även till Sydkorea, Grekland, Turkiet, Italien och Ryssland. Värdet på auktionens förmedlingsförsäljning var 28 miljoner euro (12/2019: 12 milj. euro).

Den kraftiga nedgången i produktionen avspeglade sig på prisnivån, som nästan steg till lönsam nivå. Efterfrågan varierar kraftigt de olika typerna emellan, vilket är orsaken till att alla skinn inte såldes. Gällande minken ser fortsättningen på säsongen ljus ut då efterfrågan överstiger utbuden. Gällande mutations- och silverrävskinnen är läget tyvärr svårt, då modevärlden fortfarande lider av sviterna av pandemin”, säger Saga Furs ’ verkställande direktör Magnus Ljung.

Saga Furs ordnar nästa auktion i mars 2021.

Tilläggsinformation: försäljningsdirektör Mikko Hovén, tel. 050 340 4679

 

www.sagafurs.com