Kvalitena amorterar obligationslån

Kvalitena amorterar obligationslån

Kvalitena AB (publ) amorterar den 8 januari 2021 46 884 000 kr på sitt obligationslån med ISIN SE0009664949. Amorteringen sker med tillägg för en premie om 468 840 kr samt dröjsmålsränta om 31 600 kr. Amorteringen sker enligt obligationslånevillkoren till följd av försäljning av tillgångar.

Bifogat detta pressmeddelande är meddelandet om amorteringen till obligationsinnehavarna.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Tillförordnad vd Jonas Vestin, jonas.vestin@kvalitena.se, +46 (0)8 121 317 00

Informationen lämnades för offentliggörande den 18 december 2020 kl. 15.15.

Bilagor