Nexstim Abp:s finansiella information 2021

Företagsmeddelande, Helsingfors, 21.12.2020 kl. 15.15 (EET)

Nexstim Abp:s finansiella information 2021

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS: STO ) (”Nexstim” eller ”bolaget”) kommer att publicera finansiell information 2021 enligt följande schema:

Bokslutskommuniké för 2020 och halvårsrapport för perioden juli–december 2020 (H2) publiceras fredagen den 26 februari 2021. Halvårsrapport för perioden januari–juni 2021 (H1) publiceras fredagen den 13 augusti 2021.

Nexstims årsredovisning för 2020 publiceras och även finnas tillgänglig på bolagets webbplats fredagen den 5 mars 2021.

Den preliminära tidpunkten för bolagsstämma är torsdagen den 29 april 2021 kl. 10.00.

NEXSTIM ABP

Mikko Karvinen, verkställande direktör

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Mikko Karvinen, verkställande direktör
+358 50 326 4101
mikko.karvinen@nexstim.com

Erik Penser Bank AB (Certified Advisor)                         
 +46 8 463 8300
certifiedadviser@penser.se


Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan. 

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som kallas SmartFocus®. SmartFocus® bygger på transkraniell magnetstimulering (transcranial magnetic stimulation, TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.

SmartFocus® TMS används i Nexstims system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim marknadsför också sitt system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS) som bygger på samma teknikplattform, dvs. SmartFocus® TMS. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Bilaga