Sinch AB (publ): Sinch får konkurrensgodkännande för förvärvet av Wavy

Stockholm, Sverige – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH

Sinch AB (publ), en ledande global leverantör av molntjänster för kundinteraktion via mobilen, meddelar idag att Sinchs förvärv av Wavy har godkänts av Superintendence-General vid den brasilianska konkurrensmyndigheten CADE, Conselho Administrativo de Defesa Econômica.

Beslutet vinner laga kraft efter att 15 dagar har passerat och slutgiltig bekräftelse har erhållits från CADE. Affären väntas därför slutföras i början av 2021.

Sinch offentliggjorde förvärvet av Wavy den 26 mars 2020. Förvärvet finansieras genom en kombination av kassa och lånefaciliteter. Då transaktionen slutförs kommer Sinch att betala Movile en kontant köpeskilling på 355 miljoner BRL och 1 534 582 nya aktier i Sinch genom apportemission. Detta innebär att antalet aktier i Sinch stiger till 64 708 252, vilket är en ökning med omkring 2,4 procent, och att Sinch välkomnar brasilianska Movile som en ny viktig aktieägare.  

Sinch har ett finansiellt mål att hålla nettoskuld/justerad EBITDA under 2,5x över tid. Inför kommande transaktioner hade Sinch nettokassa vid slutet av Q3 2020 och nettoskuld/justerad EBITDA uppgick till -1,2x. Förvärvet av SAP Digital Interconnect (SDI) slutfördes den 1 november och den 30 november genomförde Sinch en riktad nyemission om 3 187 736 aktier. På proforma basis hade nettoskuld/justerad EBITDA uppgått till -1,3x vid slutet av Q3 2020 om förvärven av SDI, Wavy och den riktade nyemissionen hade genomförts redan vid denna tidpunkt. Denna beräkning av Nettoskuld/justerad EBITDA inkluderar justerad EBITDA i förvärvade bolag under de senaste 12 månaderna.  

För ytterligare information, vänligen kontakta

Thomas Heath
Chief Strategy Officer and Head of Investor Relations
Sinch AB (publ)
Mobile: +46-722-45 50 55
E-mail: thomas.heath@sinch.com

Om Sinch

Sinch utvecklar digitala verktyg som möjliggör en personlig interaktion mellan företag och individer. Med Sinch molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla mobiltelefoner – inom en eller ett par sekunder – via meddelanden, röstsamtal, och video. Flera av världens största företag använder Sinch avancerade teknikplattform för att kommunicera med sina kunder, och Sinch är en etablerad mjukvaruleverantör till mobiloperatörer över hela världen. Sinch har vuxit med lönsamhet sedan det grundades 2008. Koncernen har huvudkontor I Stockholm, Sverige, samt närvaro i mer än 40 ytterligare länder. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm: XSTO:SINCH. Besök oss på sinch.com

Denna information är sådan information som Sinch AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 december 2020 kl. 09:30 CET.

Sinch får konkurrensgodkännande för förvärvet av Wavy

Bilaga