Moody's bekräftar Sparbanken Syds Baa1 issuer rating och åsätter även deposit rating Baa1. Outlook förändras från stable till negative.

Ystad, 2017-12-07 21:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Moody’s bekräftar Sparbanken Syds Baa1 issuer rating  och åsätter även deposit rating Baa1. Outlook förändras från stable till negative som en följd av osäkerhet kring vilken påverkan SBAB:s uppsägning av bankens bolåneförmedlingsavtal får.

För fullständigt pressmeddelande från Moody's läs mer på:

https://www.sparbankensyd.se/om-sparbanken-syd/finansiell-information/kreditbetygrating/

Vid frågor eller mer information vänligen kontakta: 
Susanne Kallur, VD Tel: 0411-82 21 60, susanne.kallur@sparbankensyd.se
Andreas Narsell, marknadschef Tel: 0411-82 21 57, andreas.narsell@sparbankensyd.se

Denna information är sådan information som Sparbanken Syd är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads- missbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 december 2017, klockan 21.00. Rapporten finns i sin helhet på 
www.sparbankensyd.se/om-sparbanken-syd/finansiell-information/